Таблица със свободните места в 6 и 7 класове по паралелки за учебната 2022/2023 към дата 20.06.2022г. 

КласПаралелка с разширено изучаване наБрой свободни места
6“а“Изобразително изкуство и информационни технологии_
6“б“Английски език и информационни технологии1
6“в“Английски език и информационни технологии1
6“г“Чужд език
I група – 1.Ч.Е.-  А.Е. , 2. Ч.Е.- Ит.Е.
II група – 1.Ч.Е.- Ит. Е., 2. Ч.Е- А.Е.

4
6“д“Математика и природни науки6
7“а“Изобразително изкуство и информационни технологии2
7“б“Английски език и информационни технологии_
7“в“Английски език и информационни технологии_
7“г“Чужд език
I група – 1.Ч.Е.-  А.Е. , 2. Ч.Е.- Ит.Е.
II група – 1.Ч.Е.- Ит. Е., 2. Ч.Е- А.Е.
2
7“д“Математика и природни науки3