ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД VІІ КЛАС

внимание

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас
за учебната 2022/2023 година, Ви уведомяваме за следното:

 1. Записване на класираните ученици на първо класиране е в периода
  13.07.2022 – 15.07.2022 г. вкл. Училищната комисия по записване
  работи от 08.00 до 18.00 часа в 217 кабинет.
 2. Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните
  документи:
  2.1. заявление до директора по формуляр на училището;
  2.2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  2.3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от
  общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите
  по специалност „Екскурзовод“
  2.4. ксерокопие на акта за раждане;
 3. Учениците, които желаят да участват във второ класиране подават
  заявление за участие във второ класиране в периода 13.07.2022 –
  15.07.2022 г. вкл. от 08.00 до 18.00 часа в 217 кабинет. Заявлението
  можете да изтеглите от ТУК.