Прием след VІІ клас – резултати от 4 класиране

внимание

Списък на класираните ученици след 4 класиране

Родителите на учениците, които не са приети след 4 класиране, могат да изтеглят оригиналите на документите от кабинета на заместник-директора между 9:30 ч. и 16:00 ч. в работни дни срещу подпис. 

Записването на класираните ученици ще протече в интервала от 09:30ч. на 16.08.2022 г. до 16:00ч. на 18.08.2022 г.