Свободни места, четвърто класиране за 8 клас!

внимание

  1. Профил „ Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 свободно място
  2. Професионално направление „Екскурзоводско обслужване“, специалност „Екскурзовод“, с интензивно изучаване на италиански език – 1 свободно място

График на дейностите за запълване на незаетите места в 8. клас след трети етап  на класиране за учебната 2022/2023 година, както следва:

  • Подаване на заявление за четвърто класиране от 09:30 часа на 08.08.2022 г. до 16:00 часа на 12.08.2022 г.;

Необходими документи и указания:

            Съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование при попълване на свободните места по държавен план-прием след трети етап на класиране учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3, т.е. оригинал на свидетелство за основно образование и оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

  • Класиране на подадените заявления за запълване на незаетите места до 17:00 часа на 15.08.2022 г.;
  • Записване на класираните ученици от 09:30 часа на 16.08.2022 г. до 16:00 часа на 18.08.2022 г.