Родителска среща

родителска среща

На 27.09.2022 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от І смяна.

На 28.09.2022 г. от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от ІІ смяна.

Родителските срещи за начален етап започват в 18:00 часа.