Занимания по ориентиране

Занимание по ориентиране на клуб "Млад планинар"

Едно от най-важните неща в планината, е човек да може да се ориентира – умение, което понякога може да спаси живот. Но това не е лесна работа, особено без специални познания. Ето защо организирахме на учениците от клуба по планинарство кратък урок по ориентиране. Госпожа Нели Радкова успя да изготви няколко интересни маршрута на карти в Борисовата градина. Задачата на учениците беше да се ориентират, използвайки както компас, така и според изобразените на картата обекти – пътеки, оврази, малки хълмове и т.н. Разбира се, всеки от тях трябваше да разчита на своята съобразителност и бързина. Учениците бяха разделени на три отбора с по пет участника, получиха карта с нанесени четири точки, до които те трябваше да достигнат по определен ред. На всяко едно от местата бяха скрити знаци, те трябваше да използват въображение и интуиция за да ги открият. И трите отбора се справиха, въобще не сме се и съмнявали, а накрая, ориентирайки се по азимут намериха и наградата, скрита в дънера на старо дърво, цялото в есенна шума.  Всички останаха доволни – тичаха, ориентираха се по карта и действаха в отбор.

Един хубав зимен петъчен предиобед!

Борисовата градина, 9.12.2022 г.