Съвместен конкурс за учениците от 105. СУ и Италианския лицей

знаме ЕС

През изминалия месец проведохме съвместен конкурс за учениците от 105. СУ „Атанас Далчев“ и НУККЛИИЕК. Целта на конкурса беше запознаване и провокиране на учащите в двете училища за осъзнаване и изразяване на тяхната европейска принадлежност. Проекта беше с цел да направим проучване какво е Европа в първи клас и как тя се различава с учениците от 12. клас. Общата тема на конкурса беше „Културното многообразие на Европа“. Финалът беше отбелязан с тържествен бал в италианския лицей заедно с ръководствата, учители и ученици от двете училища.

Първият резултат от съвместния ни проект е мотивация за допълнителна информация от страна на по-малките ученици. При по-големите виждаме заинтересованост и желание за дискусия с нас, младшите представители на Европейския парламент. Говорим си по различни теми свързани с Европа, обсъждаме проблемите и иновациите в сътрудничеството на България с другите страни от алианса и коментираме бъдещи дейности, които ще им бъдат интересни както на тях, така и на учителите дори. Друг много важен резултат, който трябва да отбележим е новата ни връзка с колегите съученици от италианския лицей. Много е хубаво, че идеята за Европа ни събра и мотивира да работим заедно. Със сигурност няма да е последната ни обща дейност.

Преките участници в проекта са членовете от Ученическия парламент при 105. СУ „Атанас Далчев“ и тези от Ученическия съвет при НУККЛИИЕК.

До нас през цялото време бяха и г-жа Петя Стоева и г-жа Пламенна Мирчева, старши посланици на ЕП и учители в 105. СУ, г-жа Цветанка Костадинова

До нас през цялото време бяха и г-жа Петя Стоева и г-жа Пламенна Мирчева, старши посланици на ЕП и учители в 105. СУ, г-жа Цветанка Костадинова – Директор на 105. СУ и г-жа Ренета Димитрова – зам.-директор в 105.СУ.