„105 отворени врати“

занимания

На 28. април 105. СУ „Атанас Далчев“ отвори широко вратите си за всички, които пожелаха да се потопят в атмосферата на един учебен час, да се докоснат до професионализма на учителите, да се насладят на таланта на учениците, да се запознаят с училищния живот, да станат част от нашия свят –цветен и харизматичен, с почерка на 105. училище.

Посетиха ни родители на бъдещи първокласници, ученици и техните семейства, на които предстои избор на училище след VІІ клас, посрещнахме и нашите настоящи и бивши възпитаници, и приятели на училището. Те присъстваха на много интерактивни, иновативни и интердисциплинарни уроци, в които ученици и преподаватели демонстрираха съвкупност от знания, умения и компетенции.

Гост на училището беше д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“, и Андрияна Михайлова, началник на отдел „Хуманитарни дейности“, които посетиха уроци по химия, физика, биология, математиа и изобразително изкуство.

След откритите уроци ученици, учители и родители демонстрираха на двора талантите си – пяха, рецитираха и танцуваха, с което за поред път доказахме, че успехите са плод на общите ни усилия и винаги успяваме, когато сме заедно.

Всеки празник на нашето училище се превръща в празник на цялата ни общност – ученици, учители, родители, приятели. Този ден имаше особена емоционална стойност, носеше със себе си удовлетворение и надежди, защото основния акцент беше свързан с високите постижения на учениците. Благодарение на родителската подкрепа, труда и усърдието на преподавателите и желанието на учениците да се развиват, златният фонд от успехи на 105. се обогати с много отличия и през тази учебна година.

На този ден отделихме място на онези наши ученици, които притежават характер и талант, които в съчетание с младостта и волята си за успех и професионализма на преподавателите в 105., са повод да се гордеем със завоюваните призови места на олимпиади, конкурси, състезания. Награди получиха 38 преподаватели в начален, прогимназиален и гимназиален етап и 274 ученици, класирани на призови места на състезания, олимпиади и конкурси в различни области на знанието, изкуствата и спорта.

Нашето 105. училище е вгледано в бъдещето! То дава простор на знанието и с деликатност и професионализъм създава едно ново поколение с нешаблонно и истински новаторско мислене.

Ученици, учители и родители – заедно сбъдваме мечти!!!


Лего конструиране показаха учениците от 1. клас. С помощта на известните части, бяха представени знанията на децата от различни тематични области – математически задачи, промяната в сезоните, звукови модели. След като твориха в първата част на урока, изобретенията бяха представени на останалите ученици и на публиката.

Конструирането с Лего е част от заниманията по интереси в първи клас. Под мотото „Научи, създай и представи“ малките ученици се учат да работят в екип, да изработват по зададена тема и с налични части, да учат и запомнят, да изслушват останалите и да представят творенията си по най-добрия начин.


В деня на отворените врати в 105. СУ 3.г и 3.д клас проведоха съвместен открит урок на тема „Музикално фолклорни области на България“. Децата представиха презентация, сглобиха карта с характерни инструменти и носии и показаха 7 изучени български хорà. Съхранявайки традициите, малките танцьори доказаха, че в българските народни танци се крие магия, чувства, огън и сила!


Учениците от 4.д клас с класен ръководител Мария Стоилкова представиха открит урок на тема „ПРОФЕСИЯ СПАСИТЕЛ“. Показахме на малки и големи, че подготовката за действия при бедствия, аварии, катастрофи и оказване на първа помощ е изключително важна и отговорна задача. В часа се включиха и бъдещи първокласници, като техни ментори при използването на инструментите на интерактивната дъска бяха четвъртокласниците.


В деня на отворените врати се проведе открит урок по География и икономика, с участието на 6.г клас и техния класен ръководител Петя Стоева. Учениците имаха възможността да се запознаят с интересни и по-нетрадиционни места за пътуване по света. Освен това те работиха с приложението Goggle Earth, благодарение на което нагледно можеха да посетят това място и да научат допълнителни факти за него.


Наред с другите инициативи, беше проведено и състезание, в което учениците от 5 клас, разделени в 5 отбора по 4 състезатели, показаха своите знания върху историята и митологията на древните елини и траки. След изключително оспорвано съревнование, победител стана отборът на Аполоновите стрелци от 5.г клас. Уважаемото жури, съставено от зам.-директора г-жа Ренета Димитрова, г-жа Людмила Чавдарова и г-н Чавдар Ветов, награди отборите от челните места, а всички участници получиха и почерпка след повече от достойното им представяне. Кабинет 314 пък се оказа тесен за всички родители и ученици, присъствали на състезанието. 


В Деня на отворените врати в 8а клас се проведе урок на тема „La mia infanzia“ (Моето детство). Пред гости от училището ни, пред своите родители и пред родители и ученици, които проявяват интерес към италианските ни паралелки, осмокласниците представиха своите презентации – съчетание от знанията им по езика, креативността им и презентационните им умения свободно да говорят на италиански пред публика. Получи се приятна и непринудена атмосфера. Учениците останаха удовлетворени, че успяха да представят увлекателно своите презентации, а гостите, че видяха в завършен вид труда и постигнатото от осмокласниците. 


Учениците от 9б клас и техният преподавател г-жа Катя Иванова подготвиха и подредиха изложба с биографиите и заслугите на „Великите физици и техните открития“. Демонстрираха свързване на електрически вериги и обясняваха правилата за това.


На 28.04.2023г. се проведе открит урок по Биология и здравно образование, в който ученици от гимназиален етап представиха на своите по-малки съученици и гости различни теми свързани с с анатомията на човека,  анатомията и морфологията на растенията и наблюдение със светлинен микроскоп, както на временен микроскопски препарат, така и на постоянен. Учениците демонстрираха завидни знания и умения към учебното съдържание, което представиха и впечатлиха присъстващите ученици и гости.