Посещение в Олимпийския център на НСА

На 6 юни 2023 година, учениците от 5.а клас посетиха новоизградения Образователен и олимпийски център в Националната спортна академия „Васил Левски“. Това вълнуващо събитие се осъществи с помощта на преподавателите по физическо възпитание Димитър Исаев и Димитрия Попстойкова.

Гл. ас. Емилия Витанова, доктор към кадетра „Мениджмънт и история на спорта“, изнесе интересна лекция, посветена на олимпизма и олимпийското движение, за началото му в световен мащаб, както и неговото развитие в България. Тя разказа на учениците за историческите моменти и значимите събития, които са оформили световното спортно движение.

След лекцията учениците разгледаха експонатите на музея, сред които се откояват някои значимите артефакти като Указът на цар Борис III, с който през 1942 година е създадена Академията като Държавно висше училище за телесно възпитание. Особено интересна беше първата Материална книга от учебната 1942/1943 година, запазена в напълно автентичен вид.

Сред впечатляващитеза експонати са и златният олимпийски медал в тройния скок на Тереза Маринова от 2000 година в Сидни, както и много други значими отличия на български спортисти. Тези предмети разкриха на учениците вълнуващите спортни постижения на нашите сънародници и ги вдъхновиха да мечтаят за собствени успехи във всяка област, която те изберат.

Проектът, в рамките на който се осъществи това посещение, е част от Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община “София спортува” по програма “Спорт за деца и ученици”.