Прием в пети клас

внимание

           Уважаеми родители,

           Родителската среща за учениците в V клас за учебната 2023/2024 година, поради провеждане на НВО за VІІ и Х клас, се отлага за 18:00 часа на 19.06.2023 г.

           Разпределението на учениците по паралелки ще бъде обявено на 16.06.2023 г., до 18:00 часа, на електронната страница на училището.