РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВИ  КЛАС

важно внимание

Уважаеми родители на кандидат първокласници,

Със заповед на министъра на образованието и науката броят на децата в паралелките за І клас за учебната 2023/2024 година е завишен.

Броят на желаещите за паралелките с разширено изучаване на математика и английски език е по-голям от броя на местата в паралелките, поради което  на  27 юни 2023 година в 08.00 часа в 207 кабинет ще се проведе избор на кандидатите на случаен принцип:

  • за „Математика и природни науки“ – входящи номера 16010022; 16011180; 16006409; 16000678; 16008680; 16000758
  • за „Английски език“ – входящи номера 16001108; 16006296; 16003821; 16012467; 16004543; 16009300; 17001990; 16009440

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ПЪРВИ  КЛАС

27.06.2023 ГОДИНА

НАЧАЛО:18.00 ЧАСА

МЯСТО: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН