Родителска среща за 1. клас

На 11.09.2023 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за първи клас по паралелки.

1 а клас – Изобразително изкуство, стая 101

1.б клас – Информационни технологии, стая 102

1.в клас – Английски език, стая 103

1.г клас – Италиански език, стая 104

1.д клас – Италиански език, стая 105

1.е клас – Математика и природни науки, стая 106