15.09.2023

15.09

Скъпи ученици,
Уважаеми родители,
Наближава 15 септември, ден, който заема почетно място в дългия списък от запомнящи се събития. Въпросите, които си задавате преди старта на учебната година, вероятно са безброй. Чувствата ви са смесени – радост, страх, вълнение, лека тъга по отминаващото лято, оптимизъм, надежда за по-добра и успешна учебна година… Като всяко важно преживяване, първият учебен ден по традиция посрещаме с поредица от дейности.
Предлагаме на вниманието ви някои от тях:
* Тържествено откриване на учебната 2023/2024 година на 15 септември от 09.30 часа в училищния двор;
* Час на класа за учениците от ІІ, ІІІ, V, VІ и VІІ клас – от 08.30 часа;
* Час на класа за учениците от І, ІV, VІІІ, ІХ, Х, ХІ И ХІІ клас – от 10.30 часа;
* Всички ученици, учители и родители заемат определените места на двора до 09.20 часа;
* Списъци с новозаписаните ученици от ІІ до VІІ клас са на информационното табло в централното фоайе на училището;
* Класните ръководители на VІІІ клас за улеснение на учениците ще държат табели с буква на съответната паралелката;
* Учебниците по предмети, изучавани в задължителните учебни часове в класовете от І до VІІ клас, са безплатни и ще ги получите от класните ръководители;
* Учебници и учебни помагала по предмети изучавани в избираемите учебни часове се закупуват от родителите;
* Списъкът с учебници за учениците от VІІІ-ХІІ клас е в рубриката 2023/2024 година.

За отпускане на еднократните помощи от 300 лева за децата от втори, трети и четвърти клас не е нужно представяне на бележка от училището. Агенция социално подпомагане по служебен път получава информация за тези ученици от платформата НЕИСПУО на МОН.
Учениците от І и VІІІ клас получават еднократните помощи срещу бележка, която ще получат от класните ръководители.


Родителски срещи:

27 септември – за ІІ, ІІІ, V, VІ и VІІ клас

28 септември – за ІV, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас

Начало: 18.00 часа – за ІІ, ІІІ и ІV клас

Начало: 18.30 часа – за  V – ХІІ клас

Нека стартът на тази учебна година да бъде с обич, грижа, отношение и вяра в доброто!