ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ

есен

ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ І ДО ХІІ КЛАС

От 28.10.2023 г. до 01.11.2023 г. включително