Обучение по първа долекарска помощ

БЧК
БЧК

По Проект в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община „София спортува“, Програма „Спорт за деца и ученици”, се проведе обучение по първа долекарска помощ, обхващаща спортния травматизъм. По време на обучението бяха демонстрирани видове превръзки, които подпомагат спиране на кръвотечението на засегнати части на тялото и тяхната имобилизация за предотвратяване на по-нататъшни усложнения.
Дейността бе проведена благодарение на ученички от 105. СУ “Атанас Далчев” , членуващи към клуб “ Научи се да помагаш“: Татяна Банчева от 10а клас, Дея Коджабашева от 10а клас, Ванина Чорбова от 10а клас и Матея Писаровска от 10б клас с водещ преподавател Йорданка Антонова.