Прооект „Минзухар“

минзухар жълт евреи

За поредна година наши ученици взеха участие в проект, иницииран от Ирландия, под надслов „Обучение за Холокоста“. Организаторите дават за засаждане луковици на жълти минзухари, които да напомнят за около половин милион еврейски деца, избити по време на Холокоста.

В проекта взеха участие учениците от 5.а и 5.д клас. В началото на ноември те засадиха луковиците в зелените площи на училищния двор. Минзухарите цъфтят около 27 януари, който е Международния възпоменателен ден за Холокоста. След около една-две седмици нашите минзухари ще цъфнат.
На 24 януари децата посетиха Софийската синагога, която е архитектурен паметник, но и действаща синагога. Те се запознаха с историята на Холокоста и действията на българската държава и общество за спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта.
Нека никога не се забравят и повтарят тези страшни страници от историята на човечеството! ”WE REMEMBER”- с този позив завърши нашата среща.

Ръководители: Зорка Тренчева-Милева и Димитър Исаев