Среща с родителите на бъдещите първокласници

На 29 април (понеделник) ще се проведе среща на училищното ръководство с родителите на бъдещите първокласници за 2024/2025 учебна година. На срещата ще присъстват учителите, които ще бъдат класни ръководители на І клас. Срещата ще се проведе от 18.00 часа във физкултурния салон.Уважаеми родители,На срещата ще получите информация за видовете паралелки, за организацията на учебния процес, за целодневната организация, за храненето на децата, за извънкласни и извънучилищни дейности.Заповядайте, за да отговорим на въпросите, които ви вълнуват.