ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНКУРС за създаване на лого и слоган на юбилея

По повод 85-годишния юбилей  на 105. СУ „Атанас Далчев“ със съдействието на Училищното настоятелство се обявява

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНКУРС

за създаване на   лого и слоган  на юбилея

Цел на конкурса:  

Да се създаде  специална и интересна форма, която да отрази настоящето и тенденциите в развитието на 105. СУ „Атанас Далчев“.

Условия на конкурса

 1. Конкурсът е в две части:
 • Изработване на лого / живопис и графика, компютърна рисунка/;
 • Създаване на слоган /кратка запомняща се фраза/.

Желаещите могат да участват в една от категориите или в двете, както и в изработване на цялостен проект, включващ лого и слоган.

 1.  Възрастова граница на участниците  – от 1. до 12.клас в три възрастови групи:
 • Начален етап – от I до IV клас;
 • Прогимназиален етап – от V до VII клас
 • Гимназиален етап – от VIII  до   XII   клас  
 1. Период на провеждане: От 1.12.2021 г. до  31.01.2022 г.
 2. Изисквания:
 • Логото да е с препоръчителен размер 2000px/2000px
 • Логото да е изработено с графична програма по избор
 • Допустими формати за логото – JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, EPS;
 • Логото да е авторско;
 • В логото а да не се използват готови картинки;
 • Творбите да се изпращат на електронен адрес: ubilei85@gmail.com или на адрес: ул. „Св. Пимен Зографски“ №7, 1172, ж.к. Дианабад, гр. София, като се посочи за кой конкурс са.
 • Да се посочат трите имена, клас и паралелка на участника.
 1. Оценяването ще се осъществи от училищно жури.
 2. Награди: I, II и  III награда за всяка възрастова група.
 3. Творбите не се връщат и могат да бъдат публикувани на Facebook страница, интернет сайт и печатни издания на училището.