ВАЖНО! 7.клас – писмени работи НВО

ВАЖНО!

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6, 7и 8 юни 2017 г. в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА – 6, 7и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. „Пиротска“ №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.