Благотворителна кампания

15 Септември – вместо цвете- подадена ръка! Нека да се включим и подкрепим майката на четвъртокласничка, която е на лечение в чужбина