Изпити

График за поправителна юлска сесия  за учениците в дневна форма на обучение 2019/2020 учебна година

ПредметДата,Час, КабинетУченици
1.Философия – ЗУЧ – писмен изпит02.07.2020 К-т 302 10:00 ч.  9. А клас   9. Б клас   10 А. клас   10 Б клас   10 В клас   11 Б клас  
2.Информационни технологии – писмен и практически изпит – ЗУЧ02.07.2020 К-т 302 14:00 ч.  10 Б клас  
3.Физика и астрономия – ЗУЧ – писмен изпит03.07.2020 К-т 302 10:00 ч.  9 А клас     10 А. клас  
4.Музика – писмен и практически изпит03.07.2020 К-т 302 10:00 ч.  10 Б клас    
5.Математика ИУЧ- писмен изпит03.07.2020 К-т 302 10:00 ч.  10 Б клас   10 В клас  
6.Италиански език – ЗУЧ – писмен и устен изпит03.07.2020 К-т 302 14:00 ч.  10 Б клас  
7.География и икономика – ЗУЧ -– писмен изпит06.07.2020 К-т 302 10:00 ч.  10 А. клас   10 Б клас  
8.Български език и литература – ЗУЧ – писмен изпит06.07.2020 К-т 302 14:00 ч.  10 Б клас  
9.Български език и литература – ИУЧ – писмен изпит07.07.2020 К-т 302 10:00 ч.  10 Б клас  
10.Математика – ЗУЧ – писмен изпит07.07.2020 К-т 302 14:00 ч.  10 Б клас  
11Химия и опазване на околната среда –ЗУЧ -писмен изпит08.07.2020 К-т 302 10:00 ч.  9 А клас     10 А. клас   10 Б клас   10 В клас   11 Б клас  

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение за ученици в гимназиален етап – сесия юни 2019/2020

ПРЕДМЕТДАТА, КАБИНЕТ ЧАСКОМИСИЯКВЕСТОРИУЧЕНИЦИ
1.Български език и литература – писмен изпит – ЗУЧ и ЗП22.06.2020 г. 419 к- т 10:00 ч.Председател: Лиляна Иванова Миткова Член: Миглена Вергилова Георгиева  Дарина Димчева Иванова – учител в начален етап1. Елена Пламен Тренчева – XI клас – ЗП 2. Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП 3.Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ 4.Николай Лазаридис – IX клас – ЗП 5.Климентина Аргирова Малеевска – X клас – ЗУЧ
2.Английски език – писмен и устен изпит – ЗП, ЗИП ЗУЧ и ИУЧ             История и цивилизация – ЗП – писмен изпит             Български език и литература – ИУЧ – писмен изпит22.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.               22.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.             22.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.  Председател: Анелия Димитрова Рачева Член: Мирела Димитрова Марчева     Председател: Жанет Александрова Борлакова Член: Чавдар Венелинов Ветов   Председател: Миглена Вергилова Георгиева Член: Лиляна Иванова МитковаМоника Ангелова Велкова – учител в начален етап           Моника Ангелова Велкова – учител в начален етап         Моника Ангелова Велкова – учител в начален етап1.Елена Пламен Тренчева – XI клас – ЗП 2. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ 3. Николай Лазаридис – IX клас – ЗИП       4.Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП               5.Климентина Аргирова Малеевска – X клас – ИУЧ
3.Италиански език – ЗП и ЗУЧ – писмен и устен изпит             Математика – ЗУЧ-писмен изпит23.06.2020 г. 419 к- т 10:00 ч.                 23.06.2020 г. 419 к- т 10:00 ч.  Председател: Илияна Добринова Градинарова Член: Жанет Александрова Борлакова       Председател: Даниела Иванова Лазарова – Арабаджиева Член: Добринка Иванова ТошеваДарина Димчева Иванова – учител в начален етап           Дарина Димчева Иванова – учител в начален етап1.Елена Пламен Тренчева – XI клас – ЗП 2. Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП 3.Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ 4.Николай Лазаридис – IX клас – ЗП   5.Климентина Аргирова Малеевска – X клас – ЗУЧ
4.История и цивилизация/и – ЗП, ЗИП, ЗУЧ – писмен изпит                             Математика – ИУЧ-писмен изпит23.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.               23.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.           23.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.Председател: Жанет Александрова Борлакова Член: Чавдар Венелинов Ветов     Председател: Чавдар Венелинов Ветов Член: Ренета Иванова Димитрова   Председател: Даниела Иванова Лазарова – Арабаджиева Член: Добринка Иванова ТошеваМоника Ангелова Велкова – учител в начален етап           Моника Ангелова Велкова – учител в начален етап       Моника Ангелова Велкова – учител в начален етап1. Елена Пламен Тренчева – XI клас – ЗИП 2. Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗИП             3.Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ 4.Николай Лазаридис – IX клас – ЗП       4.Климентина Аргирова Малеевска – X клас – ИУЧ
5.Философия – ЗП, ЗУЧ – писмен изпит             География и икономика – ЗП – писмен изпит             Биология и здравно образование –ЗУЧ -писмен изпит  24.06.2020 г. 419 к-т 10:00 ч.             24.06.2020 г. 419 к-т 10:00 ч.             24.06.2020 г. 419 к-т 10:00 чПредседател: Мартин Стефанов Сракмаджиев Член: Моника Ангелова Велкова   Председател: Веселина Руменова Костова Член: Людмила Райчева Чавдарова   Председател: Меглена Стефанова Нейкова Член: Биляна Милчева СтояноваДарина Димчева Иванова – учител в начален етап         Дарина Димчева Иванова – учител в начален етап         Дарина Димчева Иванова – учител в начален етап1.Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП 2. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ         3.Николай Лазаридис – IX клас – ЗП               4.Климентина Аргирова Малеевска – X клас – ЗУЧ
6.Математика – ЗП, ЗУЧ – писмен изпит             Информационни технологии – ЗП – писмен и практически изпит24.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.             24.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.  Председател: Даниела Иванова Лазарова – Арабаджиева Член: Добринка Иванова Тошева Председател: Малинка Огнянова Петрова Член: Илия Трифонов ДимитровМоника Ангелова Велкова – учител в начален етап         Моника Ангелова Велкова – учител в начален етап1.Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП 2. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ         3.Николай Лазаридис – IX клас – ЗП      
7.Биология и здравно образование – ЗП и ЗУЧ -писмен изпит           Музика – писмен и практически изпит – ЗП             Химия и опазване на околната среда –ЗУЧ – писмен изпит  25.06.2020 г. 419 к-т 10:00 ч.                   25.06.2020 г. 419 к-т 10:00 ч.             25.06.2020 г. 419 к-т 10:00 ч.  Председател: Меглена Стефанова Нейкова Член: Биляна Милчева Стоянова         Председател: Огнян Цветанов Иванов Член: Снежана Делчева Павлова   Председател: Йорданка Милчева Антонова Член: Росица Велиборова Савова  Дарина Димчева Иванова – учител в начален етап               Дарина Димчева Иванова – учител в начален етап         Дарина Димчева Иванова – учител в начален етап1.Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП 2. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ               3.Николай Лазаридис – IX клас – ЗП               4.Климентина Аргирова Малеевска – X клас – ЗУЧ
8.Физика и астрономия – ЗП и ЗУЧ – писмен изпит         Изобразително изкуство – ЗП – писмен и практически изпит25.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.             25.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.  Председател: Катя Стоянова Иванова Член: Йорданка Милчева Антонова     Председател: Светла Петрова Симеонова Член: Йордан Петров КораловМоника Ангелова Велкова – учител в начален етап         Моника Ангелова Велкова – учител в начален етап1.Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП 2. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ         3.Николай Лазаридис – IX клас – ЗП    
9.Химия и опазване на околната среда – ЗП и ЗУЧ-писмен изпит             Информационни технологии – ЗИП – писмен и практически изпит         Физика и астрономия – ЗУЧ – писмен изпит  26.06.2020 г. 419 к-т 10:00 ч.               26.06.2020 г. 419 к-т 10:00 ч.             26.06.2020 г. 419 к-т 10:00 ч.Председател: Йорданка Милчева Антонова Член: Росица Велиборова Савова     Председател: Малинка Огнянова Петрова Член: Илия Трифонов Димитров     Председател: Катя Стоянова Иванова Член: Йорданка Милчева АнтоноваМоника Ангелова Велкова – учител в начален етап           Моника Ангелова Велкова – учител в начален етап         Моника Ангелова Велкова – учител в начален етап1.Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП 2. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ           3.Николай Лазаридис – IX клас – ЗП               4.Климентина Аргирова Малеевска – X клас – ЗУЧ
10.Физическо възпитание и спорт – ЗП и ЗУЧ – практически изпит26.06.2020 г. 419 к-т 14:00 ч.Председател: Румелианка Стефанова Христова Член: Ефросина Лозанова Плачкова1.Кристин Иванова Павлова – XI клас – ЗП 2. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ  
11.География и икономика – ЗУЧ– писмен изпит             История и цивилизации –ЗУЧ – писмен изпит  29.06.2020 г. 419 к- т 10:00 ч.               29.06.2020 г. 419 к- т 10:00 ч.Председател: Веселина Руменова Костова Член: Людмила Райчева Чавдарова     Председател: Ренета Иванова Димитрова Член: Людмила Райчева ЧавдароваСлавка Кръстева Стойчева – училищен библиотекар         Славка Кръстева Стойчева – училищен библиотекар      1Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ             2.Климентина Аргирова Малеевска – X клас – ЗУЧ
12.Английски език – ИУЧ – писмен и устен изпит29.06.2020 г. 419 к- т 14:00 ч.Председател: Мирела Димитрова Марчева Член: Анелия Димитрова РачеваМоника Ангелова Велкова – учител в начален етап1. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ
13.Информационни технологии – ЗУЧ –писмен и практически изпит30.06.2020 г. 419 к- т 10:00 ч.Председател: Малинка Огнянова Петрова Член: Илия Трифонов ДимитровЕлена Георгиева Тодорова – учител ФВС1. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ
14Информационни технологии – ИУЧ –писмен и практически изпит30.06.2020 г. 419 к- т 14:00 ч.Председател: Малинка Огнянова Петрова Член: Илия Трифонов ДимитровМоника Ангелова Велкова – учител в начален етап1. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ
15Музика – ЗУЧ – писмен и практически изпит01.07.2020 г. 419-к-т 10:00 ч.Председател: Огнян Цветанов Иванов Член: Снежана Делчева ПавловаЕлена Георгиева Тодорова – учител ФВС1. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ
16Изобразително изкуство – ЗУЧ – писмен и практически изпит01.07.2020 г. 419-к-т 14:00 ч.Председател: Светла Петрова Симеонова Член: Йордан Петров КораловЕлена Георгиева Тодорова – учител ФВС1. Александра Трайкова Трайкова – IX клас – ЗУЧ

График за организиране и провеждане на изпити за определяне на срочни и текущи оценки на учениците  от гимназиален етап, поради отсъствие в повече от 25 % от часовете

Предмет Дата Клас
1. Математика – писмен изпит ЗП 10.02.2019г. 13:30 ч. 419 к-т 12. А клас  
2. Италиански език – ЗУЧ – писмен изпит 10.02.2019г. 13:30 ч. 419 к-т 9. Б клас   10. В клас  
3. Италиански език – ЗИП – писмен изпит 10.02.2019г. 13:30 ч. 419 к-т 12. В клас  
4. История и цивилизации – ЗУЧ – писмен изпит 11.02.2019г. 13:30 ч. 419 к-т 10. А клас   10. В  клас  
5. История и цивилизация – ЗИП – писмен изпит 11.02.2019г. 13:30 ч. 419 к-т 12. А клас   12. В клас  
6. История и цивилизация – ЗП – писмен изпит 12.02.2019г. 13:30 ч. 419 к-т 12. А клас  
7. Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ – писмен изпит 12.02.2019г. 13:30 ч. 419 к-т 10. в клас  

График за определяне на изпити за ученичка в

 10. клас на самостоятелна форма на обучение -сесия януари

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Английски език – ЗУЧ – писмен и устен изпит 20.01.2020 г. 419 к-т 09:00 ч.
2. Английски език – ИУЧ – писмен  и устен изпит 20.01.2020 г. 419 к-т 13:00 ч.
3. География и икономика – ЗУЧ – писмен изпит   21.01.2020 г. 419 к-т 09:00 ч.
4. Изобразително изкуство – ЗУЧ- писмен изпит и практически изпит 21.01.2020 г. 419 к-т 13:00 ч.
5. Информационни технологии – ЗУЧ – писмен и практически изпит 22.01.2020 г. 419 к-т 09:00 ч.
6. Информационни технологии – ИУЧ – писмен и практически изпит 22.01.2020 г. 419 к-т 13:00 ч.
7. Музика – писмен и практически изпит 23.01.2020 г. 419 к-т 09:00 ч.
8. Италиански език –ЗУЧ –  писмен и устен изпит 23.01.2020 г. 419 к-т 13:00 ч.
9. Философия – писмен изпит 24.01.2020 г. 419 к-т 09:00 ч.
10. Физическо възпитание и спорт – практически изпит 24.01.2020 г. 419 к-т 13:00 ч.

График за определяне на изпити за ученичка в

 11. клас на самостоятелна форма на обучение -сесия януари

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Английски език – ЗП – писмен и устен изпит 20.01.2020 г. 09:00 ч. 419 к-т
2. Биология и здравно образование – ЗП – писмен изпит 21.01.2020 г. 09:00 ч. 419 к-т
3 География и икономика – ЗП- писмен изпит 22.01.2020 г. 09:00 ч. 419 к-т
4. История и цивилизация – ЗП – писмен изпит 23.01.2020 г. 09:00 ч. 419 к-т
5. Философия – ЗП – писмен изпит 24.01.2020 г. 09:00 ч. 419 к-т

График за октомври поправителна сесия на учениците на дневна форма на обучение

Предмет Дата,Час, Кабинет Ученици
1. Български език и литература – писмен изпит – ЗУЧ 09.10.2019г 301 к-т 10:00 ч. 9. б клас  

График за поправителна септемврийска сесия за учениците от дневна форма на обучение 2018/2019

Предмет Дата,Час, Кабинет Ученици
1. Български език и литература – писмен изпит – ЗУЧ   04.09.2019г К-т 302 09:00 ч. 9. б клас  
2. Химия и опазване на околната среда –писмен изпит – ЗУЧ 04.09.2019г К-т 302 09:00 ч. 9. в клас   10. а клас  
3. Италиански език – писмен и устен изпит ЗУЧ 05.09.2019г К-т 302 09:00 ч. 8. а клас   9. а клас   10. а клас  
4. Италиански език – писмен и устен изпит ИУЧ 09.09.2019г  К-т 302 09:00 ч. 9. а клас    
5. Математика – писмен изпит 09.09.2019г  К-т 302 09:00 ч. 10. а клас   11. в клас  
6. Етика и право – писмен изпит – ЗП 10.09.2019г К-т 302 09:00 ч. 10. а клас  

График за поправителна септемврийска сесия за ученичка от 8. клас в самостоятелна форма на обучение 2018/2019

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Физическо възпитание и спорт – ЗУЧ – практически изпит 04.09.2019 г. Физкултурен салон
2. Информатика – ЗУЧ –  писмен и практически изпит 05.09.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
3. Математика – ЗУЧ- писмен изпит 09.09.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.

График за поправителна септемврийска сесия за ученичка от 10. клас в самостоятелна форма на обучение 2018/2019

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Български език и литература – ЗП – писмен изпит 04.09.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
2. Биология и здравно образование – ЗП – писмен изпит 04.09.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
3. Физика и астрономия – ЗП – писмен изпит 05.09.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
4. Математика – ЗП – писмен изпит 05.09.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
5. История и цивилизация – ЗИП – писмен изпит 09.09.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
6. Информационни технологии –ЗП –  писмен и практически изпит 09.09.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
7. Информационни технологии –ЗИП –  писмен и практически изпит 10.09.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.

График за поправителна септемврийска сесия за ученик от 10 клас в самостоятелна форма на обучение 2018/2019

Предмет Дата, Кабинет Час Ученици
1. Информатика–ЗП –  писмен и практически изпит 05.09.2019 г. 419 к-т 09:00 ч. 10. клас  

График за поправителна юлска сесия за учениците от дневна форма на обучение 2018/2019

Предмет Дата,Час, Кабинет Ученици
1. Български език и литература – писмен изпит – ЗУЧ   02.07.2019г К-т 302 09:00 ч. 8. а клас   9. б клас  
2. Химия и опазване на околната среда –писмен изпит – ЗУЧ 02.07.2019г К-т 302 09:00 ч. 9. в клас   10. а клас  
3. Философия – писмен изпит – ИУЧ 03.07.2019г К-т 302 09:00 ч. 8. а клас  
4. Етика и право – писмен изпит – ЗП 03.07.2019г К-т 302 09:00 ч. 10. а клас   10. б клас  
5. Италиански език – писмен и устен изпит – ЗУЧ 04.07.2019г К-т 302 10:00 ч. 8. а клас   9. а клас   10. а клас
6. Италиански език – писмен и устен изпит – ИУЧ 05.07.2019г К-т 302 09:00 ч. 9. а клас  
7. Математика – писмен изпит – ЗУЧ и ЗП 05.07.2019г К-т 302 09:00 ч.   9. б клас   9. в клас   10. а клас   11. в клас  

График и комисии за организиране и провеждане на изпити за определяне на срочни и текущи оценки на учениците  от 8 и 9 клас, поради отсъствие в повече от 25 % от часовете

Предмет Дата Ученици
1. Математика – ЗУЧ – писмен изпит 24.06.2019г. 13:30 ч 419 к-т 9 в клас  
2. Философия – ЗУЧ – писмен изпит 25.06.2019г. 13:30 ч 419 к-т 8 а клас 9 в клас  
3 Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ – писмен изпит 26.06.2019г. 13:30 ч 419 к-т 9 в клас  

График за ученик в 10. клас в самостоятелна форма на обучение – юнска сесия, учебна 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Математика – ЗП- писмен изпит 24.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
2. Информатика–ЗП –  писмен и практически изпит 27.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.

График за ученичка в 9. клас в самостоятелна форма на обучение – юнска сесия, учебна 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Български език и литература – ЗУЧ – писмен изпит 20.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
2. Химия и опазване на околната среда – писмен изпит 21.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
3. Математика – ЗУЧ – писмен изпит   21.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
4. История и цивилизация – ЗУЧ- писмен изпит 24.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
5. Физика и астрономия – ЗУЧ – писмен изпит 25.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
6. Английски език – ИУЧ – писмен и устен изпит 26.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
7. Информационни технологии – ИУЧ – писмен и практически изпит 27.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
8. Италиански език – писмен и устен изпит 28.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.

График за ученичка в 10. клас в самостоятелна форма на обучение – юнска сесия, учебна 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Български език и литература – ЗП – писмен изпит 20.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
2. Биология и здравно образование – ЗП – писмен изпит 20.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
3. Физика и астрономия – ЗП – писмен изпит 21.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
4. Математика – ЗП – писмен изпит 21.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
5. История и цивилизация – ЗИП – писмен изпит 24.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
6. Етика и право – ЗП – писмен изпит 24.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
7. Английски език – ЗП – писмен иустен изпит 25.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
8. Английски език – ЗИП – писмен и устен изпит 25.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
9. География и икономика – ЗП- писмен изпит 26.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
10. География и икономика – ЗИП- писмен изпит 26.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
11. Информационни технологии –ЗП –  писмен и практически изпит 27.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
12. Информационни технологии –ЗИП –  писмен и практически изпит 27.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.
13. Физическо възпитание и спорт – ЗП- практически изпит 28.06.2019 г. Физкултурен салон
14. Италиански език – ЗП – писмен и устен изпит 28.06.2019 г. 419 к-т 13:00 ч.

График за ученичка в 8. клас в самостоятелна форма на обучение – юнска сесия, учебна 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Математика – ЗУЧ- писмен изпит 24.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
2. Музика – ЗУЧ – писмен и практически изпит 25.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
3. Български език и литература – ЗУЧ – писмен изпит 26.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
4. Информатика – ЗУЧ –  писмен и практически изпит 27.06.2019 г. 419 к-т 09:00 ч.
5. Физическо възпитание и спорт – ЗУЧ – практически изпит 28.06.2019 г. Физкултурен салон

 

Във връзка с обявена грипна ваканция, съгласно заповед № РД 09-536/25.01.2019 г. на министъра на образованието и науката, за дните от 28.01 до 04.02.2019 г. за област София- град  и 05.02.2019 г.- междусрочна ваканция

Графика за  организиране и провеждане на изпити за оформяне на срочни и текущи оценки по предмети за ученици с 25 % отсъствия се изменя както следва:

 

 

Предмет Дата Ученици
1. География и икономика – писмен изпит ЗУЧ 07.02.2019г.

14:00 ч.

419 к-т

9. а клас

 

9. в клас

 

2. Английски език – писмен и устен изпит – ЗП 07.02.2019г

14:00 ч.

419 к-т

12. а клас

 

3. Изобразително изкуство– писмен изпит – ЗУЧ 08.02.2019г.

14:00 ч.

419 к-т

9. а клас

 

4. Математика – писмен изпит – ЗП 08.02.2019г.

14:00 ч.

419 к-т

12. а клас

 

12. в клас

 

5. Философски цикъл – ЗУЧ и ЗП 08.02.2019г.

14:00 ч.

419 к-т

9. в клас

 

12. б клас

 

 

 

График за провеждане на изпити за ученичка в 8. клас в самостоятелна форма на обучение сесия 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Информационни технологии –ЗУЧ –  писмен и практически изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

2. Информатика – ЗУЧ –  писмен и практически изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

3. Математика – ЗУЧ – писмен изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

4. Философия – ЗУЧ – писмен изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

5. Изобразително изкуство – ЗУЧ – писмен и практически изпит 23.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

6. Английски език – ЗУЧ – писмен и устен изпит 23.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

График за провеждане на изпити за ученичка в 9. клас в самостоятелна форма на обучение сесия 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Биология и здравно образование – ЗУЧ – писмен изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

2. Информационни технологии –ЗУЧ –  писмен и практически изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

3. Музика – писмен изпит и практически изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

4. Философия – ЗУЧ – писмен изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

5. Изобразително изкуство – ЗУЧ – писмен и практически изпит 23.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

6. Английски език – ЗУЧ – писмен и устен изпит 23.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

7. География и икономика – ЗУЧ – писмен изпит 24.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

8. Физическо възпитание и спорт – практически изпит 24.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

График за провеждане на изпити за ученик в 10. клас в самостоятелна форма на обучение сесия 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Информатика–ЗП –  писмен и практически изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

2. Математика – ЗП- писмен изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

3. Химия и ООС – ЗП- писмен изпит 23.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

График за провеждане на изпити за ученичка в 10. клас в самостоятелна форма на обучение сесия 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Информационни технологии –ЗП –  писмен и практически изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

2. Информационни технологии –ЗИП –  писмен и практически изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

3. История и цивилизация – ЗП – писмен изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

4. История и цивилизация – ЗИП – писмен изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

5. Химия и ООС – ЗП- писмен изпит 23.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

График за провеждане на изпити за ученик в 9. клас в самостоятелна форма на обучение сесия 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Информационни технологии – ЗУЧ – писмен и практически изпит 17.12.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

2. Музика – ЗУЧ – писмен и практически изпит 17.12.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

3. География и икономика – ЗУЧ – писмен изпит 18.12.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

4. Изобразително изкуство – ЗУЧ – писмен и практически изпит 18.12.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

5. Биология и ЗО- ЗУЧ – писмен изпит 19.12.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

6. Физическо възпитание и спорт – ЗУЧ практически изпит 19.12.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

7. Английски език – ЗУЧ – писмен и устен изпит 20.12.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

8. Философия – ЗУЧ – писмен изпит 20.12.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

График за провеждане на изпити за ученичка в 10. клас в самостоятелна форма на обучение през учебна 2018/2019 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Информационни технологии –ЗП –  писмен и практически изпит 17.12.2018 г.

к-т 419

10:00 ч.

2. Информатика -ЗП –  писмен и практически изпит

 

17.12.2018 г.

к-т 419

14:00 ч.

3. Физика и астрономия –ЗП-  писмен изпит 18.12.2018 г.

к-т 419

10:00 ч.

4. Химия и ООС – ЗП- писмен изпит 18.12.2018 г.

к-т 419

14:00 ч.

5. Физическо възпитание и спорт – ЗП – практически изпит 19.12.2018 г.

Физкултурен салон

14:00 ч.

6. Биология и здравно образование – ЗП – писмен изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

7. География икономика – ЗП – писмен изпит 21.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

8. История и ицивилизация – ЗП – писмен изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

10:00 ч.

9. Етика и право – ЗП – писмен изпит 22.01.2019 г.

к-т 419

14:00 ч.

 

 

 

 

 

График за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2017/2018 година

Предмет Дата,Час, Кабинет Класове
1. Математика – писмен изпит 02.10.2018 г.

419 к-т

10:00 ч.

 

 

 

 

8 „а“ клас

8 „б“ клас

9 „а“ клас

11 „в“ клас

 

2. Италиански език – писмен и устен изпит 03.10.2018 г.

419 к-т

09:00 ч.

8 „а“ клас

9 „а“ клас

 

3. Химия и опазване на околната среда –писмен изпит 04.10.2018 г.

419 к-т

10:00 ч.

9 „а“ клас

9 „б“ клас

 

4. Български език и литература – писмен изпит 05.10.2018 г.

419 к-т

10:00 ч.

8 „б“ клас

9 „в“ клас

 

 

График за септемврийска поправителна сесия за учениците от дневна форма на обучение – 2017/2018 учебна година

Предмет Дата,Час, Кабинет Ученици
1. Математика – писмен изпит 10.09.2018г

 

К-т 302 –

8 „а“ клас

8 „б“ клас

8 „в“ клас-

10:00 ч.

 

 

К-т 303 –

9 „а“ клас

11 „в“ клас

10:00 ч.

8 „а“ клас

8 „б“ клас

8 „в“ клас

 

9 „а“ клас

 

11 „в“ клас

 

2. Биология и здравно образование – писмен изпит 10.09.2018г

К-т 303 10:00 ч.

9 „в“ клас

 

3. Италиански език – писмен и устен изпит 11.09.2018г

К-т 302

10:00 ч.

8 „а“ клас

 

9 „а“ клас

9 „б“ клас

9 „в“ клас

 

11 „б“ клас

4. Химия и опазване на околната среда –писмен изпит 12.09.2018г

К-т 316

10:00 ч.

9 „а“ клас

9 „б“ клас

9 „в“ клас

 

5. География и икономика – писмен изпит 12.09.2018г

К-т 316

10:00 ч.

9 „а“ клас

 

6. Български език и литература – писмен изпит 13.09.2018г

К-т 302

10:00 ч.

8 „б“ клас

9 „в“ клас

11 „в“ клас

 

7. Физика и астрономия – писмен изпит 14.09.2018г

К-т 302

10:00 ч.

9 „а“ клас

9 „в“ клас

 

График за изпити през септемврийска редовна сесия за ученик в самостоятелна форма на обучение – учебна 2017/2018 година

Предмет Дата, Кабинет Час
1. Математика- ЗП – писмен изпит 10.09.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

2. Информатика – ЗП- писмен и практически изпит 11.09.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

3. География и икономика-ЗП – писмен изпит 12.09.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

4. Биология и здравно образование-ЗП– писмен изпит 13.09.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

5. Химия и опазване на околната среда -ЗП– писмен изпит 14.09.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

График  за провеждане на поправителна сесия за учениците в гимназиален етап – дневна форма на обучение – учебна 2017/2018 година

Предмет Дата,Час, Кабинет Ученици
Математика – писмен изпит 04.07.2018г

К-т 302

10:00 ч.

9 „а“ клас

9 „б“ клас

9 „в“ клас

10 „а“ клас

11 „в“ клас

 

Италиански език – писмен и устен изпит 05.07.2018г

К-т 302

10:00 ч.

8 „а“ клас

9 „а“ клас

9 „б“ клас

9 „в“ клас

11 „б“ клас

 

Математика – писмен изпит 06.07.2018г

К-т 302

10:00 ч.

 

 

8 „а“ клас

8 „б“ клас

8 „в“ клас

Химия и опазване на околната среда –писмен изпит 06.07.2018г

К-т 316

10:00 ч.

9 „а“ клас

9 „б“ клас

9 „в“ клас

10 „а“ клас

 

География и икономика – писмен изпит 09.07.2018г

К-т 302

10:00 ч.

9 „а“ клас

 

Български език и литература – писмен изпит 09.07.2018г

К-т 302

10:00 ч.

8 „б“ клас

9 „в“ клас

11 „в“ клас

 

Физика и астрономия – писмен изпит 10.07.2018г

К-т 303

10:00 ч.

9 „а“ клас

9 „в“ клас

 

Биология и здравно образование – писмен изпит 10.07.2018г

К-т 303

14:00 ч.

9 „в“ клас

 

График за юнска изпитна сесия за ученици на самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 г. както следва:

Предмет Дата, Кабинет Час Комисия Квестори Ученици
1. Физическо възпитание и спорт –ЗП – практически изпит 19.06.2018 г.

Физкултурен салон

10:00 ч.

Председател:

Даниел Крумов Иванов

Член:

Ефросина Лозанова Плачкова

10. клас

Александър Бисеров Димитров

2. Български език и литература – ЗП – писмен изпит 20.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател: Миглена Георгиева Вергилова

Член:

Емилия Ангелова Никова

Квестор: Евелина Димитрова Гълъбова 10. клас

Александър Бисеров Димитров

3. Английски език-ЗП – писмен и устен изпит 20.06.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Анелия Димитрова Рачева

Член:

Мария Кирилова Кирчева

Квестор:

Галя Андонова Накова

10. клас

Александър Бисеров Димитров

4. Италиански език-ЗП-писмен и устен изпит 21.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Нина Стефанова Серкова

Член:

Лора Хараламбиева Хараламбиева

Квестор: Евелина Димитрова Гълъбова 10. клас

Александър Бисеров Димитров

5. Математика- ЗП – писмен изпит 21.06.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Йорданка Атанасова Янкова

Член:

Малинка Огнянова Петрова

Квестор:

Славка Кръстева Стойчева

10. клас

Александър Бисеров Димитров

6. Информатика – ЗП- писмен и практически изпит 22.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Малинка Огнянова Петрова

Член:

Любов Николаева Богданова

Квестор: Евелина Димитрова Гълъбова 10. клас

Александър Бисеров Димитров

7. Информационни технологии-ЗП – писмен и практически изпит 22.06.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Любов Николаева Богданова

Член:

Малинка Огнянова Петрова

Квестор:

Таня Пенчева

Гичева

10. клас

Александър Бисеров Димитров

8. История и цивилизация-ЗП – писмен изпит 25.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Чавдар Венелинов Ветов

Член:

Людмила Райчева Чавдарова

Квестор: Мария Петрова Петрова 10. клас

Александър Бисеров Димитров

9. География и икономика-ЗП – писмен изпит 25.06.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател: Анета Трифонова Георгиева

Член:

Веселина Руменова Костова

Квестор:

Таня Пенчева

Гичева

10. клас

Александър Бисеров Димитров

10. Етика и право-ЗП– писмен изпит 26.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

 

Председател:

Мартин Стефанов Сракмаджиев

Член:

Моника Ангелова Велкова

 

Квестор: Мария Петрова Петрова 10. клас

Александър Бисеров Димитров

11. Физика и астрономия-ЗП– писмен изпит 26.06.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Катя Стоянова Иванова

Член:

Йорданка Милчева Антонова

Квестор:

Таня Пенчева

Гичева

10. клас

Александър Бисеров Димитров

12. Химия и ООС-ЗП– писмен изпит 27.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Росица Велиборова Савова

Член:

Йорданка Милчева  Антонова

Квестор: Мария Петрова Петрова 10. клас

Александър Бисеров Димитров

13. Биология и здравно образование-ЗП– писмен изпит 27.06.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател: Меглена Стефанова Нейкова

Член:

Йорданка Милчева Антонова

Квестор:

Таня Пенчева

Гичева

10. клас

Александър Бисеров Димитров

Предмет Дата, Кабинет Час Комисия Квестори Ученици
1. Български език илитература – ЗП 20.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Лиляна Иванова

Миткова

Член:

Емилия Ангелова Никова

Квестор:

Евелина Димитрова Гълъбова

9. клас

Елена Пламен Тренчева

 

2. Италиански език – ЗП – писмен и устен изпит 21.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Жанет Александрова Борлакова

Член:

Лора Хараламбиева Хараламбиева

Квестор:

Евелина Димитрова Гълъбова

9. клас

Елена Пламен Тренчева

 

3. Английски език – ЗП – писмен и устен изпит 22.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Снежина Димитрова Георгиева

Член:

Анелия Димитрова Рачева

Квестор:

Евелина Димитрова Гълъбова

9. клас

Елена Пламен Тренчева

 

ГРАФИК ИЗПИТИ ЮНСКА СЕСИЯ 2018

7.КЛАС

Български език и литература ЗИП писмен – 2 астр. часа

 

11.06.2018

Каб.417

13.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Емилия Никова

Член: Екатерина Василева

 

     
Физика и астрономия ЗП Писмен – 2 астр.часа

 

11.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Катя Иванова

Член: Росица Савова

 

     
Химия и опазване на околната среда Писмен – 2 астр.часа

 

12.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Росица Савова

Член. Й.Антонова

     
Технологии Писмен – 2 астр.часа

Практически – 30 мин.

 

12.06.2018

Каб.417

13.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. В. Вълев

Член. О. Ангелакова

     

 

6.КЛАС

Английски език писмен – 2 астр. часа

устен – 30 мин.

 

11.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Габриела Димитрова

Член: Ани Минева

 

     
География и икономика Писмен – 2 астр.часа

 

12.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. А.Георгиева

Член: Л.Чавдарова

 

     
Човекът и природата ИУЧ Писмен – 2 астр.часа

 

11.06.2018

Каб.417

13.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Й.Антонова

Член М.Нейкова

     
Домашен бит и техника Писмен – 2 астр.часа;Практически – 30 мин. 12.06.2018

Каб.417

13.00ч

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. В. Вълев

Член. О. Ангелакова

     

 

2.КЛАС

Български език и литература Писмен – 1 астр.час 11.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Математика Писмен – 1 астр.час 11.06.2018

Каб.417

13.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Околен свят Писмен – 1 астр.час 12.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Музика Практически – 1 астр.час 12.06.2018

Каб.417

13.00ч

 

  Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Технологии и прведприемачество Практически – 1 астр.час 13.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

  Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Изобразително изкуство Практически – 1 астр.час 13.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

  Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Английски език Писмен – 1 астр.час, практически – 20 мин. 14.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

       
Физическо възпитание и спорт Практически – 1 астр.час 14.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

         
Български език и литература ИУЧ Писмен – 1 астр.час 15.06.2018

Каб.417

10.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Математика ИУЧ
Писмен – 1 астр.час 15.06.2018

Каб.417

12.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Околен свят ИУЧ
Писмен – 1 астр.час 15.06.2018

Каб.417

14.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Надя Ангелова

Член Ели Георгиева

     
Предмет Дата, Кабинет Час Комисия Квестори Ученици
1. Български език илитература – ЗП 20.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Лиляна Иванова

Миткова

Член:

Емилия Ангелова Никова

Квестор:

Евелина Димитрова Гълъбова

9. клас

Елена Пламен Тренчева

 

2. Италиански език – ЗП – писмен и устен изпит 21.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Жанет Александрова Борлакова

Член:

Лора Хараламбиева Хараламбиева

Квестор:

Евелина Димитрова Гълъбова

9. клас

Елена Пламен Тренчева

 

3. Английски език – ЗП – писмен и устен изпит 22.06.2018 г.

К-т 419

10:00 ч.

Председател:

Снежина Димитрова Георгиева

Член:

Анелия Димитрова Рачева

Квестор:

Евелина Димитрова Гълъбова

9. клас

Елена Пламен Тренчева

 

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност/

ученик

Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Биология и здравно образование ЗП Писмен – 2 астр.часа

 

14.05.2018

10.00ч –

Каб.417

писмен

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Меглена Нейкова

Член:Йорданка Антонова

09.05.2018г

 

14.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Изобразително изкуство ЗУЧ Писмен – 2 астр.часа

практически – 30 минути

 

16.05.2018

13.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Оля Ангелакова

 

Член: Светла

Симеонова

09.05.2018г

 

16.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Български език и литература ЗП

 

Български език и литература ЗИП

писмен – 2 астр. часа

 

16.05.2018

10.00ч –

Каб.417

 

16.05.2018

13.00ч

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Емилия Никова

Член: Екатерина Василева

 

09.05.2018г

 

 

16.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Математика ЗП Писмен – 2 астр.часа

 

17.05.2018

10.00ч

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Малинка Петрова

Член: Боян Александров

09.05.2018г

 

17.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Физическо възпитание и спорт Практически – 2 астр.часа 17.05.2018

13.00ч –

Каб.417

 

  Предс.Румелианка Христова

Член:Ефросина Плачкова

 

    зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Български език и литература писмен – 1 астр. час

 

14.05.2018

10.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Снежана Павлова

Член:Силвия Филева

 

09.05.2018г

 

14.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Математика писмен – 1 астр. час

 

14.05.2018

13.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Снежана Павлова

Член:Силвия Филева

 

09.05.2018г 14.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Италиански език

 

 

Химия и ООС

писмен – 1 астр. час

устен – 20 мин.

писмен – 2 астр. часа

15.05.2018

10.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс. Кристин ЧолаковаНина Серкова

Член: Нина Серкова

Предс. Росица Савова

Член Й.Антонова

09.05.2018г 15.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Технологии и предприемачество

 

Физика и астрономия

 

Практически – 1 астр.час

 

писмен – 2 астр. часа

15.05.2018

13.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Снежана Павлова

Член:Силвия Филева

Предс. Катя Иванова

Член Росица Савова

09.05.2018

 

 

15.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Околен свят писмен – 1 астр. час

 

16.05.2018

10.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Снежана Павлова

Член:Силвия Филева

 

09.05.2018

 

16.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

БЕЛ ИУЧ писмен – 1 астр. час

 

16.05.2018

13.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Снежана Павлова

Член:Силвия Филева

 

09.05.2018

 

16.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Музика Практически – 1 астр.час 17.05.2018

10.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Снежана Павлова

Член:Силвия Филева

 

09.05.2018

 

17.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Физическо възпитание и спорт Практически – 1 астр.час 17.05.2018

12.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Тинка Господинова

Член:Снежана Павлова

 

09.05.2018

 

17.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане на изпита

Изобразително изкуство Практически – 1 астр.час 17.05.2018

14.00ч –

Каб.417

 

Галя Накова

Славка Стойчева

Предс.Снежана Павлова

Член:Силвия Филева

09.05.2018

 

17.05.2018

Учителска стая

зам.-дирекция

три дни след провеждане

 

Предмет Дата, Кабинет Час Комисия Квестори Ученици
1. Изобразително изкуство – ИУЧ – писмен и практически изпит 25.04.2018 г.

419 к-т

10:00 ч.

Председател:

Оля Николова Ангелакова

Член:

Светла Петрова Симеонова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник 8. клас

Цветомир Пламенов Йорданов

 

2. Български език и литература – ЗУЧ – писмен изпит 25.04.2018 г.

419 к-т

14:00 ч.

Председател:

Емилия Ангелова Никова

Член:

Миглена Вергилова Георгиева

Галя Андонова Накова – педагогически съветник 8. клас

Александър Емил Витанов

8. клас

Цветомир Пламенов Йорданов

 

3. Философия – ЗУЧ – писмен изпит 26.04.2018 г.

419 к-т

10:00 ч.

Председател: Мартин Стефанов Сракмаджиев

Член:

Моника Ангелова Велкова

Славка Кръстева Стойчева – библиотекар 8. клас

Цветомир Пламенов Йорданов

 

4. Философия – ИУЧ – писмен изпит 26.04.2018 г.

419 к-т

14:00 ч.

Председател: Мартин Стефанов Сракмаджиев

Член:

Моника Ангелова Велкова

Славка Кръстева Стойчева – библиотекар 8. клас

Цветомир Пламенов Йорданов

 

5. Информатика – ЗУЧ – писмен и практически изпит 26.04.2018 г.

419 к-т

14:00 ч.

Председател:

Малинка Огнянова Петрова

Член:

Любов Николаева Богданова

Славка Кръстева Стойчева – библиотекар 8. клас

Александър Емил Витанов

6. Италиански език ЗУЧ– писмен и устен изпит 27.04.2018 г.

419 к-т

14:00 ч.

Председател:

Илияна Добромирова

Градинарова

Член:

Евелина Стефанова

Пачеджиева

Галя Андонова Накова – педагогически съветник 8. клас

Цветомир Пламенов Йорданов

 

7. Физическо възпитание и спорт – ЗУЧ –

практически изпит

27.04.2018 г.

Физкулту-

рен салон

14:00 ч.

Председател:

Ефросина Лозанова

Плачкова

Член:

Румелианка Стефанова

Христова

8. клас

Александър Емил Витанов

 

8. Математика – ЗУЧ – писмен изпит 30.04.2018 г.

419 к-т

14:00 ч.

 

Председател:

Малинка

Огнянова Петрова

Член:

Боян Алтимиров Александров

 

Славка Кръстева Стойчева – библиотекар 8. клас

Александър Емил Витанов

8. клас

Цветомир Пламенов Йорданов

 

ПРЕДМЕТ ДАТА, КАБИНЕТ ЧАС КОМИСИЯ КВЕСТОРИ УЧЕНИЦИ
1. Български език и литература ЗП – писмен изпит 16.04.2018г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател: Миглена Вергилова

Георгиева

Член:

Емилия Ангелова Никова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Румена Ивайлова Игнатова- 12. клас

 

2. История и цивилизация – ЗП 16.04.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Чавдар Венелинов Ветов

Член:

 Людмила Райчева Чавдарова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Елена Теодорова Николова- 12. клас

 

3. Математика – ЗП 17.04.2018г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Ветка Тодорова Таскова

Член:

Малинка Огнянова Петрова

Славка Кръстева

Стойчева – библиотекар

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова- 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова- 12. клас

4. Италиански език – ЗП 18.04.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Евелина Стефанова Пачеджиева

Член:

Нина Михайлова Серкова

 

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

 

5. География и икономика – ЗП 18.04.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Анета Трифонова Георгиева

Член:

Веселина Руменова Костова

 

 

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

 

 

 

 

6. Свят и личност – ЗП и ЗИП 19.04.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател:

Мартин Стефанов Сракмаджиев

Член:

Моника Ангелова Велкова

Славка Кръстева

Стойчева – библиотекар

Елена Теодорова Николова – 12. Клас – ЗП

Румена Ивайлова Игнатова – 12. Клас – ЗИП

 

7. Български език и литература – ЗИП 20. 04.2018 г.

К-т 419

14:00 ч.

Председател: Миглена Вергилова

Георгиева

Член:

Емилия Ангелова Никова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Румена Ивайлова Игнатова – 12. Клас

 

Във връзка с обявена грипна ваканция съгласно заповед № РД 09-129/26.01.2018 г. на министъра на образованието и науката, за дните от 29.01 до 02.02.2018 г. за област София- град – Графика за  организиране и провеждане на изпити за оформяне на срочни и текущи оценки по предмети за ученици с 25 % отсъствия се изменя както следва:

Предмет Дата Комисия Квестори Ученици
1. Физика и астрономия 07.02.2018 г.

К-т 417

14:00 ч.

 

Председател:

Йорданка Милчева Антонова

Член:

Катя Стоянова Иванова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник

 

Габриела Ивелинова Петрова – 9 а клас

Магдалена Христова Стоева –

9 а клас

Марио Николаев Димитров –

9 а клас

Яна Янева Костова – 9 а клас

2. Биология и здравно образование 07.02.2018 г.

К-т 417

14:00 ч.

 

Председател:

Меглена Стефанова Нейкова

Член:

Йорданка Милчева Антонова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник

 

Стивън Антонов Караджов –

9 а клас

Георги Даниелов Господинов – 11 а клас

Елина Крумова Крумова –

11 а клас

3. Математика 07.02.2018 г.

К-т 417

14:00 ч.

Председател:

Малинка Огнянова Петрова

Член:

Йорданка Атанасова Янкова

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Никола Сергеев Цветанов – 8 в клас

График за явяване на изпити за определяне на срочна оценка – 1- ви срок

2017/2018 учебна година

Предмет Дата Комисия Квестори Ученици
1. Химия и ООС

 

24.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

 

Председател:

Росица Велиборова Савова

Член:

Йорданка Милчева Антонова

Гергана Димитрова Илиева –

учител в ЦДО

Магдалена Христова Стоева –

9 а клас

Марио Николаев Димитров –

9 а клас

Стивън Антонов Караджов –

9 а клас

Яна Янева Костова – 9 а клас

Димитър Валентинов Асенов – 9 б клас

Ивайло Ивайлов Анастасов –

9 б клас

Симона Асенова Угринова –

9 б клас

Анна-Мария Тодорова Григорова – 9 в клас

Александър Бисеров Димитров – 10 б клас

Габриел Емилов Манолов –

10 б клас

Георги Даниелов Господинов – 11 а клас

Елина Крумова Крумова –

11 а клас

 

2. Италиански език 25.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

Председател:

Жанет Александрова Борлакова

Член:

Лора Хараламбиева Хараламбиева

 

 

 

Евелина Димитрова Гълъбова –

старши учител в ЦДО

Стивън Антонов Караджов –

9 а клас

Магдалена Христова Стоева –

9 а клас

 

 

 

 

 

3. Математика 25.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

Председател:

Малинка Огнянова Петрова

Член:

Йорданка Атанасова Янкова

Евелина Димитрова Гълъбова –

старши учител в ЦДО

Никола Сергеев Цветанов – 8 в клас
4. География и икономика 26.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

Председател:

Анета Трифонова Георгиева Член:

Веселина Руменова Костова

Мария Петрова Петрова – учител  в ЦДО Елина Крумова Крумова –

11 а клас

Георги Даниелов Господинов – 11 а клас

Чериса Димитрова Нанова –

11 а клас

5. Физика и астрономия 29.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

 

 

Председател:

Йорданка Милчева Антонова

Член:

Катя Стоянова Иванова

Лилия Иванова Миткова –

учител в ЦДО

 

 

Габриела Ивелинова Петрова – 9 а клас

Магдалена Христова Стоева –

9 а клас

Марио Николаев Димитров –

9 а клас

Яна Янева Костова – 9 а клас

6. Биология и здравно образование 29.01.2018 г.

К-т 417

10:00 ч.

 

Председател:

Меглена Стефанова Нейкова

Член:

Йорданка Милчева Антонова

Лилия Иванова Миткова –

учител в ЦДО

 

Стивън Антонов Караджов –

9 а клас

Георги Даниелов Господинов – 11 а клас

Елина Крумова Крумова –

11 а клас

График за януарска редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение 2017/2018 учебна година

Предмет Дата, Кабинет Час Комисия Квестори Ученици
1. Български език и литература ЗП – писмен изпит 15.01.2018 г.

К-т 301

10: 00 ч.

Председател: Миглена Вергилова

Георгиева

Член:

Емилия Ангелова Никова

Гергана Димитрова Илиева –

учител в ЦДО

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

2. Физическо възпитание и спорт ЗП – практически изпит 15.01.2018 г.

Физкултурен салон

14:00 ч.

Председател:

Даниел  Крумов Иванов

Член:

Румелианка Стефанова Христова

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

3. Свят и личност ЗП- писмен изпит

 

 

 

 

 

Философия ЗУЧ:

 

16.01.2018 г.

К-т 301

10: 00 ч.

 

Председател: Мартин Стефанов Сракмаджиев

Член: Моника Ангелова Велкова

Мария Петрова Петрова – учител в

ЦДО

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

4. Музика ЗУЧ  – писмен и практически изпит

 

 

 

 

История и цивиливация ЗП – писмен изпит

16.01.2018 г.

К-т 301

14: 00 ч.

 

Председател:

Лидия Кольова Димитрова

Член:

Снежана Делчева Павлова

 

Председател:

Чавдар Венелинов Ветов

Член: Людмила Райчева Чавдарова

Лилия Иванова Миткова –

учител в ЦДО

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

 

 

 

 

 

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

5. Физика и астрономия  ЗП – писмен изпит

 

 

 

 

Информационни технологии ЗУЧ – писмен и практически и изпит

17.01.2018 г.

К-т 301

10:00 ч.

 

Председател: Катя Стоянова Иванов

Член:

Росица Велиборова Савова

 

Председател:

Малинка Огнянова Петрова

Член:

Любов Николаева Богаданова

Евелина Димитрова Гълъбова –

старши учител в ЦДО

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

6. Италиански език ЗП – писмен и устен и изпит

 

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство  ЗУЧ – писмен и практически изпит

18.01.2018 г.

К-т 301

10:00 ч.

 

Председател:

Евелина Стефанова Пачеджиева

Член:

Нина Михайлова Серкова

 

 

Председател:

Оля Николова Ангелакова

Член:

Светла Петрова Симеонова

Кристина НиколаеваНиколова – учител в ЦДО Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

 

 

 

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

7. География и икономика ЗП – писмен изпит

 

 

 

 

 

Философия ИУЧ – писмен изпит

18.01.2018 г.

К-т 301

14:00 ч.

Председател:

Анета Трифонова Георгиева

Член:

Веселина Руменова Костова

 

Председател: Мартин Стефанов Сракмаджиев

Член:

Моника Ангелова Велкова

 

Дарина Димчева Иванова – учител в ЦДО Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова   Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

 

8. Английски език  ЗП – писмен и устен изпит

 

 

 

 

 

Музика  ИУЧ – писмен и практически изпит

19.01.2018 г.

К-т 301

10:00 ч.

Председател:

Мария Кирилова Кирчева

Член:

Златка Христова Ждракова

 

Председател:

Лидия Кольова Димитрова

Член:

Снежана Делчева Павлова

 

Галя Андонова Накова – педагогически съветник Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

Румена Ивайлова Игнатова – 12. клас

 

 

 

Цветомир Пламенов Йорданов – 8. клас

 

9. История и цивилизация ЗИП – писмен изпит 19.01.2018 г.

К-т 301

14:00 ч.

Председател:

Чавдар Венелинов Ветов

Член: Людмила Райчева Чавдарова

Дарина Димчева Иванова – учител в ЦДО Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

10. Математика ЗП – писмен изпит

 

22.01.2018 г.

К-т 301

10:00 ч.

Председател:

Ветка Тодорова Таскова

Член:

Малинка Огнянова Петрова

Славка Кръстева Стойчева  – библиотекар Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

11 География и икономика ЗИП – писмен изпит 22.01.2018 г.

К-т 301

14:00 ч.

Председател:

Анета Трифонова Георгиева

Член:

Веселина Руменова Костова

 

Таня Пенчева Гичева – учител в ЦДО

 

Дарин Димитров Тренев – 12. клас

Елена Теодорова Николова – 12. клас

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*