Консултации с ученици и срещи с родители

График за консултации с ученици през втори учебен срок в начален и прогимназиален етап на учебната 2019/2020  година
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДМЕТ/ КЛАС ДЕН ЧАС
Таня Петрова Савова 1.а клас понеделник 7,30-8,10ч.
Румяна Милева Субашка 1.б клас понеделник 12:30 – 13:10
Ивелина Мирославова Николова 1.в клас сряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                7.30 –  8. 10
Даниела Бисерова Мановска 1.г клас вторник 7:30 – 8:10
Мария Руменова Стоилкова 1.д клас вторник 07:30:08.10
Людмила Кирилова Рафаилова 1.е клас петък 07:30- 08:10
Дарина Димчева Иванова 2.а клас четвъртък 17:30 – 18:10
Румяна Василева Тунева 2.б клас петък 17:30 – 18:10
Моника Ангелова Велкова 2.в клас вторник 12.30 – 13.10
Димитър Георгиев Папазов 2.г клас понеделник 12.30-13.10
Минка Станиславова Хаджиева 2.д клас петък 12:30–13:10
Гергана Благоева Стоилова 2.е клас петък 12:30–13:10
Десислава Иванова Анастасова 3. а клас петък 12:30-13:10
Иванка Георгиева Лазарова 3.б клас вторник 12:30–13:10
Ралица Петрова Бъчварова 3.в клас вторник 12:30-13:10
Силвия Сашова Филева 3.г клас четвъртък 12:30–13:10
Снежана Делчева Павлова 3.д клас сряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18:20 – 19:00
Бистра Тодоров Петрова 3.е клас понеделник 18:20-19:00
Виктория Тошкова Мановска 4. а клас понеделник 7:30-8:10
Вергиния Спасова Иванова 4.б клас петък 13:20 -14:00
Виолетка Каменова Първанова 4.в клас понеделник 07:30–08:10
Ели Стоянова Георгиева 4.г клас вторник 7:30-8:10
Надя Ангелова Иванова 4.д клас вторник 7:30-8:10
Петя Тодорова Тодорова 4.е клас вторник 07:30 –  08:10
Йордан Петров Коралов сл изобразително изкуство понеделник 12.30-13.10
Мария Цветанова Павлова Български език и литература петък 12:30 – 13:10
Мария Стоянова Паскова български език сряда 12.30-13.10
Светлана Стефанова Соваджиева италиански език понеделник 12.30-13.10
Йорданка Атанасова Янкова математика понеделник – 5.клас 18:20-19:00
Йорданка Атанасова Янкова математика петък-6.клас 18:20-19:00
Йорданка Атанасова Янкова математика вторник – 7.клас 18:20-19:00
Любов Николаева Богданова информационни технологии петък 12.30-13-10
Биляна Милчева Стоянова човекът и природата, биология и ЗО вторник 12.30-13.10
Юлия Кирилова Терзийска български език и литература сряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12,30-13,10ч.
Валентин Тончев Вълев технологии и предприемачество вторник 11.45 – 12.25
Димка Николаева Дунгарова английски език сряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12.30-13.10
Милена Валентинова Маринова информационни технологии петък 12.30-13.10
Боян Алтимиров Александров математика вторник 12.30-13.10
Ренета Иванова Димитрова История и цивилизации понеделник 11,45-12,25
Росица Велиборова Савова физика и астрономия петък 11:00- 11:40
Меглена Стефанова Нейкова Биология и ЗО понеделник 11:45-12:25
Людмила Райчева Чавдарова история и география Вторник 11:45-12:25
Катя Стоянова Иванова човекът и природата, физика и астрономия вторник 11:00 – 11:40
Йорданка Милчева Антонова човекът и природата, химия и ООС четвъртък 12.30 – 13.10
Анета Трифонова Георгиева География и икономика понеделник 11:00 – 11:40
Теменуга Петрова-Индже английски език петък 12:30-13:10
Росалина Игнатова сл италиански език четвъртък 13.20-14.00
Мая Стефанова английски език сряда     четвъртък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                13.20 -14.00
12.30 – 13.20
Лиляна Миткова български език и литература сряда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9:10-9:50
Добринка Тошева математика понеделник 11:00-11:40
Миглена Валентинова Манолова Английски  език вторник 13.20-14.00
Светла Петрова Симеонова изобразително изкуство четвъртък 11.00- 11.40
Яна Цветкова английски език сряда 12,30-13,10
Кристин Чолакова италиански език понеделник 13.20-14.00
 
График за консултации с родители през втори учебен срок в начален и прогимназиален етап на учебната 2019/2020  година
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДМЕТ/ КЛАС ДЕН ЧАС
Таня Петрова Савова 1.а клас Вторник  12:30-13:10
Румяна Милева Субашка 1.б клас понеделник 11:00 – 11:40
Ивелина Мирославова Николова 1.в клас вторник 7.30 – 8. 10
Даниела Бисерова Мановска 1.г клас четвъртък 11:45 – 12:25
Мария Руменова Стоилкова 1.д клас вторник 11:00-11:40
Людмила Кирилова Рафаилова 1.е клас четвъртък 11:00 – 11,40
Дарина Димчева Иванова 2.а клас петък 16:45 – 17:25
Румяна Василева Тунева 2.б клас петък 14:10 . 14:50
Моника Ангелова Велкова 2.в клас петък 17:30–18:10
Димитър Георгиев Папазов 2.г клас сряда 13.20-14.00
Минка Станиславова Хаджиева 2.д клас петък 17:30–18:10
Гергана Благоева Стоилова 2.е клас петък 17:30–18:10
Десислава Иванова Анастасова 3. а клас сряда 12:30-13:10
Иванка Георгиева Лазарова 3.б клас петък 12:30–13:10
Ралица Петрова Бъчварова 3.в клас сряда 12:30-13:10
Силвия Сашова Филева 3.г клас вторник 16:50–17:30
Снежана Делчева Павлова 3.д клас вторник 17:30–18:10
Бистра Тодоров Петрова 3.е клас вторник 18:20-19:00
Виктория Тошкова Мановска 4.а клас четвъртък  9:10-9:50
Вергиния Спасова Иванова 4. б клас петък 11:45 – 12:25
Виолетка Каменова Първанова 4.в клас понеделник 11:45–12:25
Ели Стоянова Георгиева 4.г клас сряда 7:30-8:10
Надя Ангелова Иванова 4.д клас понеделник 7:30-8:10
Петя Тодорова Тодорова 4.е клас понеделник 07.30 –  08.10
Анета Трифонова Георгиева география и икономика четвъртък 16.50-17.30
Димка Николаева Дунгарова английски език понеделник 16.00-16.40
Мая Стефанова английски език четвъртък 12,30-13,10ч
Миглена Валентинова Манолова Английски език понеделник 14.10-14.50
Теменуга Петрова-Индже английски език сряда 13:20 – 14:00
Меглена Стефанова Нейкова биология и ЗО    
Мария Стоянова Паскова български език понеделник  
Лиляна Миткова български език и литература сряда 13:20-14:00
Мария Цветанова Павлова Български език и литература понеделник 14:10-14:50
Юлия Кирилова Терзийска Български език и литература сряда 16,45-17,25
Людмила Райчева Чавдарова география и история Сряда 14:10 – 14:50
Йордан Петров Коралов Изобразително изкуство петък 13.20-14.00
Светла Петрова Симеонова Изобразително изкуство петък 13.20- 14.00
Любов Николаева Богданова информационни технологии сряда 16.50-17.30
Милена Валентинова Маринова информационни технологии понеделник 11.45-12.25
Ренета Иванова Димитрова История и цивилизации сряда 12.30-13 10
Росалина Игнатова италиански език сряда 13.20-14.00
Светлана Стефанова Соваджиева италиански език петък 16.50-17.30
Боян Алтимиров Александров математика четвъртък 14.10 – 14.50
Добринка Тошева Математика сряда 10:10-10:50
Йорданка Атанасова Янкова Математика понеделник 15.00-15,40
Валентин Тончев Вълев технологии и предприемачество вторник 16.00 – 16.40
Елена Георгиева Тодорова ФВС/6. б клас петък 12:30 – 13:10ч.
Росица Велиборова Савова физика и астрономия,  понеделник вторник 18.15-19.00
Катя Стоянова Иванова физика и астрономия, човекът и природата четвъртък 9:10 – 9:50
Даниел Иванов Физическо възпитание и спорт сряда 12:30 – 13:10ч.
Ефросина Плачкова Физическо възпитание и спорт понеделник 8:20 – 9:00ч.
Иван Хинков Физическо възпитание и спорт вторник 12:30 – 13:10ч.
Румелияна Христова Физическо възпитание и спорт вторник 13:20 – 14:00ч.
Тинка Господинова Физическо възпитание и спорт сряда 16:00 – 16:40ч.
Цветелина Чавдарова Митева Физическо възпитание и спорт вторник 11:45 – 12:25ч.
Биляна Милчева Стоянова човекът и природата, биология и ЗО сряда 14:10-14:50
Йорданка Милчева Антонова човекът и природата, химия и ООС   16.00 -16.40
Меглена Стефанова Нейкова биология и ЗО петък 12:30-13:10
Яна Цветкова английски език вторник 13,20-14,00ч.
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ                      В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ                                        ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
ПРЕПОДАВАТЕЛПРЕДМЕТ/ КЛАСДЕНЧАС
ЦветанкаКостадиноваМатематика вторник13.20-14.00
ВеселинаКостоваГеография и икономикапетък13.20-14.00
СнежинаГеоргиеваАнглийски езиксряда13.20-14.00
АнелияРачеваАнглийски езикпонеделник 13.20-14.00
Анета ГеоргиеваГеография и икономикасряда13.20-14.00
ДаниелаЛазароваМатематика понеделник13.20-14.00
ДобринкаТошеваМатематика четвъртък14.10-14.50
ЕвелинаПачеджиеваИталиански езиквторник13.20-14.00
ЕмилияНиковаБЕЛсряда13.20-14.00
ЖанетБорлаковаИталиански езикпонеделник13.20-14.00
ИлияДимитровИТпонеделник 13.20-14.00
ИлиянаГрадинароваИталиански езикпонеделник 13.20-14.00
Йорданка АнтоноваХимия и ООСпетък13.20-14.00
КатяИвановаФизика и астрономия вторник13.20-14.00
ЛилянаМитковаБЕЛпонеделник13.20-14.00
ЛидияДимитроваМузикавторник13.20-14.00
ЛюбовБогдановаИТвторник14.10-14.50
ЛюдмилаЧавдароваИстория и цивилизация/ география и икономикасряда13.20-14.00
МаяСтефановаАнглийски езикпетък13.20-14.00
МалинкаПетроваИнформатика, ИТсряда13.20-14.00
МарияКирчеваАнглийски езикчетвъртък13.20-14.00
Мартин СракмаджиевФилософски цикълсряда13.20-14.00
МегленаНейковаБиология и ЗОсряда13.20-14.00
Миглена ВергиловаБЕЛвторник13.20-14.00
МиленаМариноваИТвторник12.30-13.10
Мирела МарчеваАнглийски езиксряда13.20-14.00
Нина СерковаИталиански езиксряда13.30-14.10
РенетаДимитроваИстория и цивилизациясряда13.20-14.00
Росица СавоваХимия и ООСпонеделник      сряда, петък 13.20-14.00
СветлаСимеоноваИзобразително изкуствовторник13.20-14.00
ЧавдарВетовИстория и цивилизация петък14.00-14:50
Йордан КораловИзобразително изкуствовторник13.20-14.00
ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
ПРЕПОДАВАТЕЛПРЕДМЕТ/ КЛАСДЕНЧАС
АнелияРачеваАнглийски езикчетвъртък12.30-13.10
АнетаГеоргиеваГеография и икономикачетвъртък16.50-17.30
ДаниелИвановФВСсряда13.20-14.00
ДаниелаЛазароваМатематика 10-12 класвторник11.00-11.40
ДобринкаТошеваМатематика 6,8,9 класпонеделник16.00-16.40
Евелина ПачеджиеваИталиански езиквторник11.45-12.25
ЕмилияНиковаБЕЛчетвъртък11.40-12.20
ЕфросинаПлачковаФВСпонеделник08.20-09.00
ЖанетБорлаковаИталиански езикпетък11.45-12.30
ИлияДимитровИТпонеделник14.10-14.50
ИлиянаГрадинароваИталиански езикчетвъртък09.00-09.40
Йорданка АнтоноваПриродни наукипетък15.00-15.40
Катя ИвановаФизика и астрономиясряда09.10-09.50
Лиляна МитковаБЕЛпонеделник07.30-08.10
ЛидияДимитроваМузикапетък14.10-14.50
ЛюбовБогдановаИТпетък16.00-16.40
ЛюдмилаЧавдароваГеография и икономика/ история и цивилизациясряда14.10-14.50
Малинка ПетроваИнформатика, Информационни технологиипонеделник12.30-13.10
МарияКирчева Английски езиквторник 09.50-10.30
МартинСракмаджиевФилософски цикълвторник11.40-12.20
МегленаНейковаБиология и ЗОпетък12.30-13.10
МигленаВергиловаБЕЛпонеделник12.30-13.10
МиленаМариноваИТвторник16.50-17.30
МирелаМарчеваАнглийски езиквторник 13.20-14.00
НинаСерковаИталиански езикпетък12.30-13.10
РенетаДимитроваИстория и цивилизацияпонеделник16.50-17.30
Росица СавоваХимия и ООС      Физика и астрономияпетък18.20-19.00
Румелияна ХристоваФВСпетък13.20-14.00
СветлаСимеоноваИзобразително изкуствосряда10.10-10.50
Чавдар ВетовИстория и цивилизациявторник16.50-17.30 
ЦветелинаМитеваФиз. възп. и спортвторник13.20-14:00
ЙорданКораловИзобразително изкуствовторник15.00-15.40

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*