Училищен парламент

Списък на членовете на Ученическия парламент
през учeбната 2023/2024 година

Председател: Гергана Григорова – 10.а клас
Заместник-председатели: 
Емил Гигов – 10.в клас, Гергана Владимирова – 11.а клас,  Алек Димитров – 11.б клас

Членове:
6.б клас: Диана Илиева – Комисия за връзки с обществеността
8.а клас: Алина Агушева – Комисия по ,,Телекомуникации“
8.а клас: Андреа Григорова – Комисия за връзки с обществеността
8.а клас: Мира Иванова – Комисия за връзки с обществеността
8.а клас: Симона Спасова – Комисия по планирането
8.а клас: Хрисимира Балабанова – Комисия по планирането
8.а клас: Яна Попова – Комисия по ,,Телекомуникации“
8.в клас: Александра Николова – Комисия по планирането
9.а клас: Гергана Живкова – Комисия по ,,Телекомуникации“
9.а клас: Валери Димитрова – Комисия за връзки с обществеността
9.а клас: Никол Георгиева – Комисия по ,,Телекомуникации“
9.а клас: Никол Дзанкова – Комисия за връзки с обществеността
9.а клас: Николай Рачев – Комисия по планирането
9.а клас: Яна Вайова – Комисия по ,,Телекомуникации“
9.в клас: Андрея Каишева – Комисия за връзки с обществеността
9.в клас: Диана Петрова – Комисия по ,,Телекомуникации“
10.а клас: Калоян Латев – Комисия по планирането
10.в клас: Евдокия Пройнова – Комисия по ,,Телекомуникации“
11.б клас: Михаела Дошека – Комисия по ,,Телекомуникации“
11.б клас: Симона Миховска – Комисия по планирането
12.б клас: Деница Димитрова – Комисия по образование и забавление
12.б клас: Стела Харизанова – Комисия по планиране


Стани част от нас!

Ученическият парламент към 105. СУ „Атанас Далчев“ е ученическа структура за самоуправление, създадена през учебната 2005/2006 година. Това е доброволна и демократична форма на самоуправление, насочена към решаване на проблемите на учениците и помагане за облагородяване на училището с полезни и интересни инициативи.

Съставът на Ученическия парламент се състои от ученици от гимназиален етап, които се избират на доброволен принцип и се разпределят в различни групи според техните интереси и способности.

Ученическият парламент има следните цели:

  • Представлява и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет, ръководството на училището, Регионалното управление на образованието София-град и МОН.
  • Насърчава на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици.
  • Стреми се се да стартира завладяващи инициативи, които предизвикват интереса както на ученици, така и на учители.
  • Съдейства за осъществяване на гражданското образование.

Ученическият парламент спазва своя етичния кодекс и правилата на 105. СУ „Атанас Далчев“.

Ученическият парламент е място, където учениците ежедневно правят предложения, обменят мнения и идеи, свързани с училищния живот и бъдещето на нашето училище. Това е място за диалог и сътрудничество между ученици и училищно ръководство. Чрез нас се дава гласност на актуални проблеми и училищни инициативи. Взаимно се учим как да се по-отговорни.

Представителите на Ученическия парламент се избират по демократичен начин за едногодишен мандат на изборната парламентарна сесия, която се провежда в началото на всяка учебна година.

Във времето ученическият парламент активно се старае да допринася за благоустрояването както на училището, така и на неговите ученици. Независимо дали става въпрос за инициатива, ръководена от парламента или ръководството, ученическият парламент постоянно демонстрира голям ентусиазъм и всеотдайност в своето участие. Участието на ученици от всички класове дава възможност за обсъждане на актуални проблеми и намиране на най-добрите решения.