Училищен парламент

СПИСЪК С ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРИ 105. СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

Почетен председател: Ивана Илиева, 12.в клас
Председател: Гергана Владимирова, 9.а клас
Заместник-председатели: Тихомир Спасов Спасов, 10.а клас и Симона Миховска, 10.в клас

КласИмеФамилияКомисия
IV „e“ДианаИлиеваКомисия за връзки с обществеността
VI „a“МартинТодоровКомисия по „Телекомуникации ”
VIII „a“ГерганаГригороваКомисия за връзки с обществеността
VIII „б“               АлексБалевКомисия по образование и забавление
VIII „б“ИвенаАрабаджиеваКомисия по планирането
VIII „в“ЕвдокияПройноваКомисия за връзки с обществеността
VIII „в“ЕмилГиговКомисия по „Телекомуникации ”
IX „a“БожанаПоповаКомисия за връзки с обществеността
IX „а“ГерганаВладимироваПредседател
IX „a“ДианаПървановаКомисия по образование и забавление
IX „а“ЕмаТановаКомисия за връзки с обществеността
IX „a“МарияИляКомисия по „Телекомуникации ”
IX „б“АлекДимитровКомисия по планирането
IX „в“ПетърИвановКомисия за връзки с обществеността
IX „в“ИванаАсеноваКомисия по образование и забавление
IX „в“СимонаМиховскаЗаместник-председател
X „a“ТихомирСпасовЗаместник-председател
X „a“СимонаДимитроваКомисия по планирането
X „б“ДеницаДимитроваКомисия за връзки с обществеността
X „в“КонстантинЧолаковаКомисия по образование и забавление
XII „б“МирославПанайотовКомисия по планирането
XII „в“АлександърВитановКомисия по образование и забавление
XII „в“БогомилВасилевКомисия по „Телекомуникации ”
XII „в“ИванаИлиеваПочетен председател

Стани част от нас

parliamentlogosait

Ученическият парламент на 105. СУ „Атанас Далчев”е структура на ученическото самоуправление. Създаден е през учебната 2005/2006 година.

Ученическият парламент е доброволна и демократична форма на самоуправление на учениците за решаване на техни проблеми.

В състава на Ученическия парламент  участват ученици на възраст между 15 до 19 г., избирани на квотен и доброволен принцип и разпределени в различни направления според интересите и възможностите си.

Ученическият парламент има за цел да:

  • Представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет, ръководството на  училището,  Регионално управление на образованието, Софи – град и МОН.
  • Съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици.
  • Утвърди правото на ученика да получава повече прозрачност относно управлението на 105. СУ и да го информира за тази прозрачност.
  • Докаже значимостта и способността си пред педагогическия съвет и училищното ръководство да поема отговорност и активна роля за реализирането на училищната дейност.
  • Работи за повишаване на културното равнище на учениците.
  • Съдейства за реализация на гражданското образование.

Училищният парламент се подчинява на своя Етичен кодекс и правила на 105. СУ „Атанас Далчев”.

Ученическият парламент е място, където ежедневно ние, младите хора даваме предложения, обменяме мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на нашето училище.

Той е място за диалог и сътрудничество между учениците и училищното ръководство. Чрез нас се дава гласност по актуални въпроси и на училищни инициативи. Обучаваме се в лидерски умения, как да бъдем истински граждани.

Ученическият парламент има едногодишен мандат и всяка учебна година представителите се избират демократично на изборно парламентарно заседание.

През годините на своето съществуване парламентът осъществи редица дейности, чрез които доказа, че е ефективна форма за участието на младите хора в живота на училището и общината. Участието на ученици от всички класове дава възможност да се обсъждат публично актуални проблеми с оглед търсене на най-доброто решение.