Училищен парламент

Списък на членовете на Ученическия парламент

през учeбната 2022 –2023 година

Председател: Симона Миховска – 10.в клас

Заместник-председатели: Тихомир Спасов – 11.а клас, Гергана Владимирова 10.а клас, Гергана Григорова – 9.а клас

5.б клас:  Диана Илиева – Комисия за връзки с обществеността

8.а клас: Гергана Живкова – Комисия по ,,Телекомуникации“

8.а клас: Никол Дзанкова –Комисия за връзки с обществеността

8.б клас: Анжелика Цонина – Комисия по образование и забавление

8.б клас: Гергана Василева – Комисия по образование и забавление

8.в клас: Андрея Каишева – Комисия за връзки с обществеността

8.в клас: Диана Петрова – Комисия по ,,Телекомуникации“

8.в клас: Яница Горанова – Комисия по ,,Телекомуникации“

9.а клас: Боян Кръстев – Комисия по планирането

9.б клас: Ивена Арабаджиева – Комисия по образование и забавление

9.б клас: Алекс Балев – Комисия по ,,Телекомуникации“

9.в клас: Емил Гигов – Комисия за връзки с обществеността

9.в клас: Евдокия Пройнова – Комисия по планирането

10.а клас: Божана Попова – Комисия по образование и забавление

10.а клас: Ема Танова – Комисия за връзки с обществеността

10.а клас: Диана Първанова – Комисия по планирането

10.б клас: Алек Димитров – Комисия по образуване и забавление

10.б клас: Михаела Дошека – Комисия по планирането

10.в клас: Ивана Асенова – Комисия по образование и забавление

11.а клас: Симона Димитрова – Комисия за връзки с обществеността

11.б клас: Деница Димитрова – Комисия по образование и забавление

11.б клас: Ема Динчева – Комисия по образование и забавление

11.б клас: Стела Харизанова – Комисия по планирането

11.в клас: Константина Чолакова – Комисия по образование и забавление

12.а клас: Светлин Светлозаров – Комисия за връзки с обществеността


Стани част от нас!

parliamentlogosait

Ученическият парламент към 105. СУ „Атанас Далчев“ е ученическа структура за самоуправление, създадена през учебната 2005/2006 година. Това е доброволна и демократична форма на самоуправление, насочена към решаване на проблемите на учениците и помагане за облагородяване на училището с полезни и интересни инициативи.

Съставът на Ученическия парламент се състои от ученици от гимназиален етап, които се избират на доброволен принцип и се разпределят в различни групи според техните интереси и способности.

Ученическият парламент има следните цели:

  • Представлява и защитава достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет, ръководството на училището, Регионалното управление на образованието София-град и МОН.
  • Насърчава на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици.
  • Стреми се се да стартира завладяващи инициативи, които предизвикват интереса както на ученици, така и на учители.
  • Съдейства за осъществяване на гражданското образование.

Ученическият парламент спазва своя етичния кодекс и правилата на 105. СУ „Атанас Далчев“.

Ученическият парламент е място, където учениците ежедневно правят предложения, обменят мнения и идеи, свързани с училищния живот и бъдещето на нашето училище. Това е място за диалог и сътрудничество между ученици и училищно ръководство. Чрез нас се дава гласност на актуални проблеми и училищни инициативи. Взаимно се учим как да се по-отговорни.

Представителите на Ученическия парламент се избират по демократичен начин за едногодишен мандат на изборната парламентарна сесия, която се провежда в началото на всяка учебна година.

Във времето ученическият парламент активно се старае да допринася за благоустрояването както на училището, така и на неговите ученици. Независимо дали става въпрос за инициатива, ръководена от парламента или ръководството, ученическият парламент постоянно демонстрира голям ентусиазъм и всеотдайност в своето участие. Участието на ученици от всички класове дава възможност за обсъждане на актуални проблеми и намиране на най-добрите решения.