Контакти

Адрес
гр. София, 1172
ж.к. Дианабад,
ул. „Св. Пимен Зографски“ №7

Еmail
105su.dalchev@gmail.com
info-2205105@edu.mon.bg

Телефони
02/862 0573, 0876807295 – канцелария
02/862 0473 – заместник-директори по учебната дейност в прогимназиален и гимназиален етап
02/868 10 40 – заместник-директор по учебната дейност в начален етап, заместник-директор АСД

Приемно време на Директора
Вторник: 14:00 ч. – 16:00 ч.
Четвъртък: 10:00 ч. – 12:00 ч.