Италиански език

Изучаване на италиански език

Изучаването на италиански език в 105. СУ „Атанас Далчев” е въведено за първи път през 1982 г. През 1993 г. е приета първата паралелка с интензивно изучаване на езика след седми клас. Поради големия интерес към изкуствата, през 1995/96 г. се въвежда профил „Изобразително изкуство и интензивно изучаване на италиански език“ след седми клас. Днес училището е единственото в България, в което италианският език се учи от първи до дванадесети клас.

Базово училище към СУ „Св. Климент Охридски”

105. СУ „Атанас Далчев” е базово училище към катедра „Италианска филология” на СУ „Св. Климент Охридски”. При нас се провежда държавната практика на студентите от специалността. Фактът, че някои от тях са били наши ученици, ни изпълва с удовлетворение, че продължават своята професионална квалификация с италиански език. Университетският преподавател Светла Лазарова, която води бъдещите учители по италиански език, беше дългогодишен наш колега в гимназиалния етап. За нас е чест, че някои от преподавателската колегия на катедрата също са възпитаници на училището ни – доц. д-р Дария Карапеткова и гл. ас. д-р Диана Върголомова.

Сред преподавателите, които през годините напътстват студентите в изпитните им уроци в гимназиалния и началния етап са Евелина Пачеджиева, Илияна Градинарова, Кристин Чолакова, Нина Серкова, Светлана Соваджиева.

Споразумението с Република Италия

През 2005 г. се сключва Споразумение между Министерство на Външните работи на Република Италия и българското Министерство на образованието и науката, по силата на което учениците след положен изпит в края на 12. клас получават международно признат Сертификат за владеенето на езика. Сертификатът  е валиден за кандидатстване в български и италиански  университети, като при вторите освобождава бъдещите студенти от теста по италиански език и им гарантира прием извън предвидената квота за чуждестранни студенти.

Полагането на изпита за владеене на италиански език е едно от важните постижения за
нашата училищна общност и по-тясното ни сътрудничество с Посолството на Италия и с
Италианския културен институт.

С гордост отбелязваме, че през годините имаме постижения с максимален брой – на Майа Едрева, Елизабет Иванова, Виктория Георгиева, Антон Георгиев, Деница Ангелова, Михаела Иванова, Донна Иванова, Алекси Мочи, Любов Заркова, Моника Грилини, Светлин Светозаров. Тези ученици получават и Похвала – отделен документ, издаван от изпитната комисия с подпис на всички нейни членове, специален акцент в италианската образователна система, който подчертава прекрасния резултат на най-добрите.

През последните години въз основа на Споразумението сред  учителската ни колегия е италианският преподавател по литература, история и философия Стефано Келини. Той е третият поред след Луиза Джервазини и  Силвана Абаняле. Г-н Келини издигна на по-високо ниво преподаването в 10, 11 и 12 клас: съсредоточи усилията си върху работата над литературни текстове, давайки възможност на учениците да интерпретират, разсъждават и пишат есета според формата на изпита за сертификат. Той има своя неоценим принос и в работата на Лабораторията по поезия за прецизното оформяне на текстовете според стилистиката, езиковите норми на италианския език и преди всичко като мост към италианския начин на мислене и възприемане на света чрез магията на думите, за улавянето на особеностите в  културните нюанси и стереотипи.

Преподаватели по италиански език

Антонин Михнев, Жанет Борлакова, Илияна Градинарова, Кристин Чолакова, Лора Хараламбиева, Мария Чакалова, Нина Серкова, Росалина Игнатова, Светлана Соваджиева

Преподаватели по италиански език

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*