Преподаватели

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА

Яна Досева – логопед, координатор на екипите

Кристиана Глузова – ресурсен учител

Нина Стоичкова – ресурсен учител

Галя Накова – психолог

Савина Антова – психолог

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ФИЛОЛОЗИТЕ

СЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

Виктория Петрова – учител

Мария Паскова – учител

Пламенна Мирчева – учител

Миглена Вергилова – старши учител

Юлия Терзийска – старши учител

Емилия Никова – старши учител

СЕКЦИЯ „ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК“

Росалина Игнатова – учител

Антонин Михнев – учител

Кристин Чолакова – старши учител

Светлана Соваджиева – старши учител

Илияна Градинарова – старши учител

Лора Хараламхиева – учител

Мария Чакалова – учител

Жанет Борлакова – старши учител

Нина Серкова – учител

СЕКЦИЯ „АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК“

Оля Чалъкова – учител

Теменуга Петрова – Индже – учител

Нели Радкова – учител

Миглена Манолова – старши учител

Димка Дунгарова – старши учител

Мирела Марчева – старши учител

Анелия Рачева – старши учител

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ПРИРОДНИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

СЕКЦИЯ „МАТЕМАТИКА“

Даниела Лазарова – учител

Мария Чопева – учител

Боян Александров – учител

Йорданка Янкова – старши учител

Добринка Тошева – старши учите

Цветанка Костадинова – старши учител

СЕКЦИЯ „ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Васил Василев – учител

Иван Сеганов – учител

Милена Маринова – старши учител

Любов Богданова – старши учител

Илия Димитров – старши учител

Малинка Петрова – старши учител

СЕКЦИЯ „ПРИРОДНИ НАУКИ“

Екатерина Бензерска – учител по биология и ЗО

Биляна Стоянова – старши учител по природни науки

Йорданка Антонова – старши учител по химия и ООС

Росица Савова – старши учител по химия и ООС

Катя Иванова – старши учител по физика и астрономия

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

Чавдар Ветов – учител по история и цивилизации

Здравко Стоянов – учител по история и цивилизации

Ренета Димитрова – главен учител по история и цивилизации

Петя Стоева – учител по география и икономика

Людмила Чавдарова – старши учител по география и икономика

Зорка Тренчева – старши учител по география и икономика

Мартин Сракмаджиев – старши учител по философия

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ИЗКУСТВА,

СПОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

Йордан Коралов – старши учител по изобразително изкуство

Светла Симеонова – старши учител по изобразително изкуство

Дарина Иванова – учител по музика

Огнян Иванов – учител по музика

Васил Василев – учител по ФВС

Михаела Янева – учител по ФВС

Иван Хинков – учител по ФВС

Даниел Иванов – старши учител по ФВС

Георги Михалев – старши учител по ФВС

Борис Мидилев – учител по ФВС

Димитрия Попстойкова – учител по ФВС

Цветелина Митева – старши учител по ФВС

Валентин Вълев – старши учител по технологии и предприемачество

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ І-ІV КЛАС

Райна Славоав – класен ръководител на І а

Мария Нинова – класен ръководител на І б

Гергана Стоилова – класен ръководител на І в

Гергана Илиева – класен ръководител на І г

Минка Хаджиева – класен ръководител на І д

Моника Велкоова – класен ръководител на І е

Десислава Анастасова – класен ръководител на ІІ а

Ралица Бъчварова – класен ръководител ІІ б

Бистра Петрова – класен ръководител на ІІ в

Силвия Филева – класен ръководител на ІІ г

Снежана Павлова – класен ръководител на ІІ д

Мария Грахльова – класен ръководител на ІІ е

Виктория Мановска – класен ръководител на ІІІ а

Ели Георгиева – класен ръководител на ІІІ б

Виолетка Първанова – класен ръководител на ІІІ в

Красимира Латинова – класен ръководител на ІІІ г

Надя Ангелова – класен ръководител на ІІІ д

Даниеа Бургудгиева – класен ръководител на ІІ Іе

Таня Савова – класен ръководител на ІV а

Румяна Субашка – класен ръководител на ІV б

Ивелина Николова – класен ръководител на ІV в

Даниела Мановска – класен ръководител на ІV г

Мария Стоилкова – класен ръководител на ІV д

Людмила Рафаилова – класен ръководител на ІV е

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦДО

Наталия Георгиева – учител в ЦДО1-1

Галя Йорданова – старши учител в ЦДО1-2

Анна – Мария Георгиева – учител в ЦДО1-3

Кристин Николова – учител в ЦДО1-4

Анелия Геошева – учител в ЦДО1-5

Галя Живкова – старши учител в ЦДО1-6

Елисавета Първанова – учител в ЦДО2-1

Любка Стоева – учител в ЦДО2-2

Христо Куманов – учител в ЦДО2-3

Станимира Георгиева – учител в ЦДО2-4

Петя Тодорова – старши учител в ЦДО3-1

Еми Капинова – учител в ЦДО3-2

Иван Христов – учител в ЦДО4-1