Преподаватели

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА

Яна Досева – логопед, координатор на екипите

Кристиана Глузова – ресурсен учител

Нина Стоичкова – ресурсен учител

Галя Накова – психолог

Савина Антова – психолог

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ФИЛОЛОЗИТЕ

СЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

Юлия Терзийска

Мария Паскова

Виктория Петрова

Елисавета Първанова

Миглена Вергилова

Емилия Никова

Елена Иванова

СЕКЦИЯ „ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК“

Лора Хараламхиева

Росалина Игнатова

Кристин Чолакова

Антонин Михнев

Светлана Соваджиева

Илияна Градинарова

Мария Чакалова

Жанет Борлакова

Нина Серкова

СЕКЦИЯ „АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК“

Миглена Манолова

Ани Минева

Теменуга Петрова – Индже

Димка Дунгарова

Мирела Марчева

Анелия Рачева

Стамен Парушев

Полина Йовева

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ПРИРОДНИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

СЕКЦИЯ „МАТЕМАТИКА“

Йорданка Янкова

Мария Чопева

Даниела Димитрова

Райна Коцева

Даниела Лазарова

Добринка Тошева

СЕКЦИЯ „ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Милена Маринова

Любов Богданова

Иван Сеганов

Васил Василев

Илия Димитров

Малинка Петрова – ръководител на направление ИКТ

СЕКЦИЯ „ПРИРОДНИ НАУКИ“

Биляна Стоянова

Йорданка Антонова

Росица Савова

Катя Иванова

Екатерина Бензерска

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

Веселина Матеева

Зорка Тренчева

Петя Стоева

Александър Ушев

Чавдар Ветов

Людмила Чавдарова

Ренета Димитрова

Мартин Сракмаджиев

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ИЗКУСТВА, СПОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

Йордан Коралов – изобразително изкуство

Светла Симеонова – изобразително изкуство

Дарина Иванова – музика

Огнян Иванов – музика

Васил Василев – физическо възпитание и спорт

Димитър Исаев – физическо възпитание и спорт

Иван Хинков – физическо възпитание и спорт

Даниел Иванов – физическо възпитание и спорт

Георги Михалев – физическо възпитание и спорт

Борис Мидилев – физическо възпитание и спорт

Димитрия Попстойкова – физическо възпитание и спорт

Цветелина Митева – физическо възпитание и спорт

Валентин Вълев – технологии и предприемачество

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ І-ІV КЛАС

Таня Савоава – класен ръководител на І а

Мария Стоилкова – класен ръководител на І б

Даниела Мановска – класен ръководител на І в

Румяна Субашка – класен ръководител на І г

Ивелина Николова – класен ръководител на І д

Людмила Кирилова – класен ръководител на І е

Райна Славоав – класен ръководител на ІІ а

Мария Нинова – класен ръководител на ІІ б

Гергана Стоилова – класен ръководител на ІІ в

Гергана Илиева – класен ръководител на ІІ г

Минка Хаджиева – класен ръководител на ІІ д

Моника Велкоова – класен ръководител на ІІ е

Десислава Анастасова – класен ръководител на ІІІ а

Ралица Бъчварова – класен ръководител ІІІ б

Бистра Петрова – класен ръководител на ІІІ в

Силвия Филева – класен ръководител на ІІІ г

Калина Владимирова – класен ръководител на ІІІ д

Мария Грахльова – класен ръководител на ІІІ е

Виктория Тодорова – класен ръководител на ІV а

Ели Георгиева – класен ръководител на ІV б

Виолетка Първанова – класен ръководител на ІV в

Красимира Латинова – класен ръководител на ІV г

Надя Ангелова – класен ръководител на ІV д

Даниеа Бургуджиева – класен ръководител на ІV е

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦДО

Доника Захариева

Татяна Алексиева

Мария Кръстева

Славина Георгиева

Петя Тодорова

Еми Капинова

Наталия Георгиева

Анна-Мария Георгиева

Галина Живкова

Анелия Геошева

Любка Стоева

Станимира Георгиева

Иван Христов

Ивана Илиева