Преподаватели

 

 

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА

Яна Досева – логопед, координатор на екипите

Кристиана Глузова – ресурсен учител

Нина Стоичкова – ресурсен учител

Галя Накова – психолог

Пламена Николова – психолог

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ФИЛОЛОЗИТЕ

СЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

Деница Петрова – учител

Мария Паскова – учител

Пламенна Мирчева – учител

Миглена Вергилова – старши учител

Юлия Терзийска – старши учител

Емилия Никова – старши учител

СЕКЦИЯ „ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК“

Росалина Игнатова – учител

Евгения Бърдарова – учител

Кристин Чолакова – старши учител

Светлана Соваджиева – старши учител

Илияна Градинарова – старши учител

Евелина Пачеджиева – старши учител

Жанет Борлакова – старши учител

Нина Серкова – учител

СЕКЦИЯ „АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК“

Оля Чалъкова – учител

Теменуга Петрова – Индже – учител

Нели Радкова – учител

Миглена Манолова – старши учител

Димка Дунгарова – старши учител

Мирела Марчева – старши учител

Анелия Рачева – старши учител

Мария Кирчева – старши учител

Мая Стефанова – старши учител

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ПРИРОДНИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

СЕКЦИЯ „МАТЕМАТИКА“

Даниела Лазарова – учител

Мария Чопева – учител

Боян Александров – учител

Йорданка Янкова – старши учител

Добринка Тошева – старши учите

Цветанка Костадинова – старши учител

СЕКЦИЯ „ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Васил Василев – учител

Милена Маринова – старши учител

Любов Богданова – старши учител

Илия Димитров – старши учител

Малинка Петрова – старши учител

СЕКЦИЯ „ПРИРОДНИ НАУКИ“

Екатерина Бензерска – учител по биология и ЗО

Биляна Стоянова – старши учител по природни науки

Йорданка Антонова – старши учител по химия и ООС

Росица Савова – старши учител по химия и ООС

Катя Иванова – старши учител по физика и астрономия

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

Чавдар Ветов – учител по история и цивилизации

Павлина Костадинова – старши учител по история и цивилизации

Ренета Димитрова – главен учител по история и цивилизации

Петя Стоева – учител по география и икономика

Людмила Чавдарова – старши учител по география и икономика

Анета Георгиева – старши учител по география и икономика

Мартин Сракмаджиев – старши учител по философия

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА ИЗКУСТВА,

СПОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

Светла Симеонова – старши учител по изобразително изкуство

Йордан Коралов – старши учител по изобразително изкуство

Огнян Иванов – учител по музика

Лидия Димитрова – старши учител по музика

Васил Василев – учител по ФВС

Михаела Янева – учител по ФВС

Иван Хинков – учител по ФВС

Румелиянка Христова – старши учител по ФВС

Ефросина Плачкова – старши учител по ФВС

Даниел Иванов – старши учител по ФВС

Тинка Господинова – старши учител по ФВС

Валентин Вълев – старши учител по технологии и предприемачество

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ І-ІV КЛАС

Десислава Анастасова – старши учител, класен ръководител на І а

Ралица Бъчварова – старши учител, класен ръководител І б

Бистра Петрова – старши учител, класен ръководител на І в

Силвия Филева – учител, класен ръководител на І г

Снежана Павлова – старши учител, класен ръководител на І д

Мария Грахльова – учител, класен ръководител на І в

Виктория Мановска – учител, класен ръководител на ІІ а

Ели Георгиева – старши учител, класен ръководител на ІІ б

Виолетка Първанова – старши учител, класен ръководител на ІІ в

Красимира Латинова – старши учител, класен ръководител на ІІ г

Надя Ангелова – старши учител, класен ръководител на ІІ д

Вергиния Иванова – старши учител, класен ръководител на ІІ е

Таня Савова – учител, класен ръководител на ІІІ а

Румяна Субашка –  учител, класен ръководител на ІІІ б

Ивелина Николова – учител, класен ръководител на ІІІ в

Даниела Мановска – старши учител, класен ръководител на ІІІ г

Мария Стоилкова – старши учител, класен ръководител на ІІІ д

Людмила Рафаилова – старши учител, класен ръководител на ІІІ е

Дарина Иванова – старши учител, класен ръководител на ІV а

Румяна Тунева – старши учител, класен ръководител на ІV б

Моника Велкова – старши учител, класен ръководител на ІV в

Гергана Илиева – старши учител, класен ръководител на ІV г

Минка Хаджиева – старши учител, класен ръководител на ІV д

Гергана Стоилова – старши учител, класен ръководител на ІV е

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦДО

Елисавета Първанова – учител в 1 ЦДО1

Галя Йорданова – старши учител в 1 ЦДО3

Галя Живкова – старши учител в 1 ЦДО4

Станимира Георгиева – учител в 1 ЦДО5

Даниела Бургуджиева – учител в 1 ЦДО6

Петя Тодорова – старши учител в 2 ЦДО1

Анна – Мария Георгиева – учител в 2 ЦДО2

Еми Капинова – учител в 2 ЦДО3

Христо Куманов – учител в 2 ЦДО4

Кристин Николова – учител в 3 ЦДО1

Анелия Геошева – учител в 3 ЦДО2

Иван Христов – учител в 4 ЦДО1