Ръководство

д-р Антоан Тонев – директор

Веселина Матеева – заместник-директор УД с ресор прогимназиален етап

Ренета Димитрова – заместник-директор УД с ресор гимназиален етап