Ръководство

инж. Цветанка Костадинова – директор

Веселина Матеева – заместник-директор УД с ресор прогимназиален етап

Ренета Димитрова – заместник-директор УД с ресор гимназиален етап

Малинка Петрова – ръководител направление „ИКТ“