НВО и ДЗИ


НВО 4. клас

 • Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10:00 часа
 • Математика – 28 май 2021 г., начало 10:00 часа


НВО 7. клас

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09:00 часа


НВО 10. клас

 • Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа
 • Математика – 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – в периода 11 – 15 юни 2021 г.


ДЗИ (Матура)

 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08:00 часа
 • ІІ ДЗИ – 21 май 2021 г., начало 08:00 часа
 • ДЗИ по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г., начало 08:00 часа