Документи

Образци на документи


Декларация за синхронно обучение в ОРЕС

Декларация за техническо осигуряване на учениците в ОРЕС

Декларация на родител за осигурени условия за провеждане на ОРЕС

Заявление за преминаване в дневна форма на ОРЕС за ученици до 14 г. възраст

Заявление за преминаване в дневна форма на ОРЕС за ученици от 14 г. до 18 г. възраст

Заявление за преминаване в присъствена форма


Заявление за издаване на Дубликат на Диплома

Заявление за явяване на изпити в самостоятелна форма

Заявление за записване на нов ученик