ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че имаме свободни от 07.06.2024 г. следното работно място:

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА – 1 място по чл.67 ал.1 от КТ


Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до директора за заемане на длъжността (с посочени телефон за връзка и
    адрес за електронна поща);
  2. Копие от документ за придобито образование;
  3. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща
    на кандидата/;
  4. Трудова автобиография;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Медицинско свидетелство;

Документи се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа в канцеларията на училището до
22.04.2023 г. включително.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 24.04.2024 г. /сряда/ от 10:00 часа в
105. СУ „Атанас Далчев” – жк. „Дианабад”, ул. ”Св .Пимен Зографски” №7.
Справки на телефон: 02-862-05-73; 02-862-04-73; 0876807295;