ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че  ще имаме свободни от 08.02.2021 г. следните работни места:

 1. УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 място по чл.67, ал.1, т.1 от КТ
 2. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛЕН ЕТАП – 1 място по чл.68, ал.1, ал.3 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 2. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
 3. Трудова автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист (оригинал).

Документи се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа в канцеларията на училището до 05.02.2021 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 08.02.2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев”– жк. Дианабад, ул. ”Св. Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02-862-05-73; 02-862-04-73;Уведомяваме Ви, че  ще имаме свободни от 03.02.2021 г. следните работни места:

 1. УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
 3. Трудова автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

Документи се приемат от 9,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището до 18.01.2021 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 19.01.2021 г. /вторник/ от 11:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев”– жк „Дианабад”, ул. ”Св. Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02-862-05-73; 02-862-04-73;


Уведомяваме Ви, че  ще имаме свободни от 01.01.2021 г. следните работни места:

 1. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА – 1 място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
 3. Трудова автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/ ;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището до 07.12.2020 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 08.12.2020 г. /вторник/ от 11,00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев” – жк „Дианабад” ул. ”Св. Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;


Уведомяваме Ви, че  ще имаме свободни от 01.01.2021 г. следните работни места:

 1. УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
 3. Трудова автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

Документи се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа в канцеларията на училището до 07.12.2020 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 08.12.2020 г. /вторник/ от 11:00 ч. в 105. СУ „Атанас Далчев”– жк „Дианабад”, ул. ”Св. Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02-862-05-73; 02-862-04-73;


Уведомяваме Ви, че  имаме свободни от 26.10.2020 г. следните работни места:

 1. НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ І-ІV КЛАС– 1 място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ
 2. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
 3. Трудова автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

Документи се приемат от 9,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището до 04.11.2020 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 05.11.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев” – жк „Дианабад”, ул. ”Св. Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02 862 05 73; 02 862 04 73;Уведомяваме Ви, че  имаме свободни от 01.09.2020 г. следните работни места:

 1. НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ І-ІV КЛАС В ЦДО – 1 място по чл.67 ал.1 т.1 от КТ
 2. ХИГИЕНИСТ – 2 места по чл.67 ал.1 т.1 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
 3. Трудова автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/ ;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището до

09.09.2020 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 10.09.2020 г. / четвъртък / от 11,00 часа в

105 СУ„Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;Уведомяваме Ви, че имаме свободни от 15.09.2020 г. следните работни места:

І. УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 работно място по чл.67 от КТ;

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
 3. Трудова автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/ ;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

Документи се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа в канцеларията на училището до 08.09.2020 г. включително.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 10.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св. Пимен Зографски” №7.

Справки на телефон: 02/8620573, 02/8620473;


Уведомяваме Ви, че ще имаме свободни от 01.07.2020 г. следните работни места:

 1. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 2. УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 1. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 работно място по чл.67 от КТ;
 2. НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ І-ІV клас в  ГЦДО – 1 работно място по чл.67 от КТ;

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
 2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
 3. Трудова автобиография;
 4. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа;
 5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж /копие/я/ ;
 6. Документ, удостоверяващ липсата на заболявания  по чл.2, т.1-8 на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за заболявания и отклоненията, при които не може да се заеме длъжност на педагогически специалист /оригинал/

Документи се приемат от 9,00 часа до 15,00 часа в канцеларията на училището до

06.07.2020 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 07.07.2020 г. / вторник / от 10,00 часа в

105 СУ„Атанас Далчев”-жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73;