ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че имаме свободно от 15.02.2024 г. следното работно място:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – 1 място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ


Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
  2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща
    на кандидата/;
  3. Трудова автобиография;
  4. Документ за придобито образование

Документи се приемат от 9,00 часа до 16,00 часа в канцеларията на училището до 09.02.2023 г. включително.


Събеседването с кандидатите ще се проведе на 12.02.2024 г. /понеделник / от 11,00 часа в 105 СУ „Атанас Далчев”- жк „Дианабад” ул.”Св.Пимен Зографски” № 7.


Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73; 0876807295;