ОБЯВИ

Уведомяваме Ви, че от 21.03.2022 г. имаме свободно следното работно място:

  1. ХИГИЕНИСТ  – 1 място по чл.68 ал.1 т.3 от КТ

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за назначаване на работа – свободен текст;
  2. Документ за самоличност /документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата/;
  3. Трудова автобиография;
  4. Документ за придобито образование.

Документи се приемат от 9:00 часа до 16:00 часа в канцеларията на училището до 29.03.2022 г. включително.

Събеседването  с кандидатите ще се проведе на 30.03.2022 г. / сряда / от 10,00 часа в 105. СУ„Атанас Далчев” – жк „Дианабад”, ул.”Св.Пимен Зографски” № 7.

Справки на телефон: 02 862-05-73; 02 862-04-73; 0876807295;