Прием след основно образование (7. клас)

График на дейностите

ДейностСрок
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език на НВО VІІ клас01 – 16 февруари 2024 г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВОдо 06 март 2024 г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВОдо 17 юни 2024 г.
НВО БЕЛ19 юни 2024 г., начало 09:00 часа
НВО по Чужд език (по желание на ученика)20 юни 2024 г., начало 09:00 часа
НВО Математика21.06.2024 г., начало 09:00 часа
Оценяване на изпитните работи22 – 29 юни 2024 г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 02 юли 2024 г.
Издаване на Свидетелство за основно образование04 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №1008 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците на приетите на І класиране на ученицитедо 12 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 19 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиранедо 30 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране31 юли и 01 август 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2024 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране5 и 6 август 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиранедо 7 август 2024 г.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране 8 – 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г.
Подаване на заявление до Директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране и записванедо 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2024 г.

Изпити за проверка на способностите

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в училището, в което се обучава ученикът – 21 – 31 май 2024 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

  • Изобразително изкуство – 24.06.2024 г.
  • Музика – 25.06.2024 г.
  • Музика и физическо възпитание и спорт –  25 – 26.06.2024 г. 
  • Физическо възпитание и спорт – 26 – 27.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 02 юли 2024 г.