ЦДО – целодневна организация

Резултат с изображение за download gifЗаявление ЦДО – целодневна организация на обучението

Заявлението се подава в срок от от 15.04 – до 15.05.2019 година

КРИТЕРИИ
(МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ)
НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
Ученици, които са посещавали редовно ЦДО от началото до края на учебната година (без допуснати отсъствия по
неуважителни причини) –  5 точки
Удостоверява се от
учителя в ЦДО
Ученици без нарушения на Правилника за дейността на училището (отбелязани в дневника на групата или класа) и
без
наложени санкции – 5 точки
– една забележка –    3 точки
– две забележки –     1 точка
– повече от две забележки –   0 точки
Удостоверява се от
учителя в ЦДО и
класен
ръководител
Ученици, които са сираци, полусираци, както и дете с един неизвестен родител –       2 точкиУдостоверява се със смъртен акт на починалия родител или копие от
удостоверение за
раждане на детето
Ученици, на които родителите са целодневно служебно заети –                         2 точки Удостоверява се със
служебна бележка от
месторабота на
родител/лите
Ученици, които са новопостъпили или не са посещавали ЦДО по семейни причини през предходната учебна година
(майчинство, безработен/a) –                         1 точка                                                
Моля, уточнете причина: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….
Удостоверява се със
съответния
документ (служебна  
бележка от
работодател и/или
служебна
бележка от Бюрото по труда)

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*