Прием в 5. клас

     


График на дейностите

  • НВО БЕЛ – 27.05.2024 г., начало 10:00 часа;
  • НВО Математика – 28.05.2024 г., начало 10:00 часа;
  • Оценяване на изпитните работи от НВО – 29.05.2024 г. – 05.06.2024 г.;
  • Обявяване на резултатите от НВО – до 07.06.2024 г.;
  • Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки от директора – до 15.09.2024 г.

Видове паралелки за 5. клас за учебната 2024/2025 година  

ВИД НА ПАРАЛЕЛКАТАКРИТЕРИИ
Разширено изучаване на изобразително изкуство с информационни технологии
Разширено изучаване на информационни технологии с английски език
Разширено изучаване на чужд език:
І чужд език – италиански
ІІ чужд език – английски
Разширено изучаване на чужд език:
І чужд език – английски
ІІ чужд език – италиански
Разширено изучаване на математика и природни науки