Прием в 5. клас

     


График на дейностите

 • Подаване на заявление по образец на училището за съответната паралелка – до 30.04.2024 г.
 • Разпределяне на учениците по видове паралелки въз основа на подадените от родителите заявления – до 17.05.2024 г.
 • НВО БЕЛ – 27.05.2024 г., начало 10:00 часа;
 • НВО Математика – 28.05.2024 г., начало 10:00 часа;
 • Оценяване на изпитните работи от НВО – 29.05.2024 г. – 05.06.2024 г.;
 • Обявяване на резултатите от НВО – до 07.06.2024 г.;
 • Прилагане на критериите, ако броят на подадените заявления е по-голям от броя на свободните места в съответната паралелка – до 10.06.2024 г.         
 • Изготвяне на списъци с имената на учениците по видове паралелки – до 12.06.2024 г.
 • Родителска среща – в началото на м. септември
 • Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки от директора – до 15.09.2024 г.

Видове паралелки за 5. клас за учебната 2024/2025 година  

ВИД НА ПАРАЛЕЛКАТАКРИТЕРИИ
Разширено изучаване на изобразително изкуство с информационни технологии
 • Брой точки от НВО по БЕЛ
 • Брой точки от общинския кръг на състезанието по компютърно моделиране
 • Брой точки от областен кръг на състезанието по компютърно моделиране
 • Брой точки от общински кръг на състезанието „Лаборатория за изкуство“
 • Брой точки от областния кръг на състезанието „Лаборатория за изкуство“
 • Оценката по ИИ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап превърната в точки
 • Оценката по БЕЛ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап превърната в точки
 • Награди от национални и международни конкурси
Забележка: При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат     от НВО по БЕЛ
Разширено изучаване на информационни технологии с английски език
 • Брой точки от НВО по БЕЛ
 • Брой точки от НВО по Математика
 • Брой точки от общински кръг на състезанието по компютърно моделиране
 • Брой точки от областен кръг на състезанието по компютърно моделиране
 • Оценката по ЧЕ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап превърната в точки
 • Оценката по БЕЛ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап превърната в точки
Забележка: При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика
Разширено изучаване на чужд език:
І чужд език – италиански
ІІ чужд език – английски
 • Брой точки от НВО по БЕЛ, умножени по 2
 • Оценката по ЧЕ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап, превърната в точки, умножени по 2
 • Оценката по БЕЛ от задължителната подготовка от удостоверението за начален етап, превърната в точки, умножени по 2
  Забележка: При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по БЕЛ
Разширено изучаване на чужд език:
І чужд език – английски
ІІ чужд език – италиански
Разширено изучаване на математика и природни науки
 • Брой точки от НВО по математика, умножени по 2
 • Брой точки от общински кръг на олимпиадата по математика
 • Брой точки от областен кръг на олимпиадата по математика
 • Брой точки от състезание „Европейско кенгуру“
 • Брой точки от НВО по БЕЛ
 Забележка:  При равен бал предимство има ученик с по-висок резултат от НВО по математика