10.б на Антарктида в „ДЕН НА КАРТАТА“ с г-жа Анета Георгиева, старши учител по география и икономика

Във връзка това честване учениците от 10б клас посетиха във фоайето на Софийския университет изложбата ЕКО АНТАРКТИДА (скулптура, графика, живопис и плакат)

НА 1 ДЕКЕМВРИ ВСЯКА ГОДИНА СЕ ОТБЕЛЯЗВА МЕЖДУНАРОДНИЯT ДЕН НА АНТАРКТИДА.
Антарктическия договор e подписан на 1 декември 1959 г. във Вашингтон от дванадесет държави, чиито учени активно провеждат изследвания в Антарктика и околностите, по време на Международната геофизична година (IGY) 1957-58. Договорът влиза в сила през 1961 г. и оттогава към него се присъедини и много други държави. До момента те са 53.
Преди 25 години в Мадрид се подписва Мадридският протокол към Договора за Антарктика, регламентиращ мерките и условията за опазване на околната среда в Антарктида. Според неговите клаузи:
• Антарктика се обявява за “природен парк посветен на мира и науката”
• Забранява се добива на полезни изкопаеми;
• създава се изчерпателен защитен режим основан на общи, оперативни и процедурни задължения, задължения за обмяна на информация и на екологични принципи управляващи провеждането на всички дейности.
В допълнение Протоколът включва пет приложения с подробни задължения касаещи:
• оценка на въздействието върху околната среда
• опазване на фауната и флората на Антарктика
• депониране и управление на отпадъците
• предотвратяване на замърсяване на морето
• управление на защитени територии.

На 30.ноември 2015г. във връзка с Международната година на картата 2015 – 2016 в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” се организира „ДЕН НА КАРТАТА”.На събитието присъстваха учениците от 10.б клас,които с интерес разгледаха и изложбата на исторически и съвременни карти.

1 104 6