105.СОУ и Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката от 7 до 12 декември.

 На 9 декември, в  рамките на Националната седмица на четенето, под егидата на МОН,  учениците от 8.б клас на 105. СОУ посетиха Националния дворец на децата. Там  те взеха участие в събитието „Езикът, който ни събира и разделя” на живо и в онлайн връзка с ученици от училища  във Варна, Враца, Кърджали и Петрич. 

  Учени диалектолози разкриха пред любознателните ученици диалектното богатство и многообразие на българския език, показаха им възможностите на дигиталната говореща карта на българските диалекти и на Българския диалектен атлас, разказаха им историята на много думи. В различни игрови дейности: различаването на диалектно и книжовно в текст, познаването на диалектните названия на различни растения, животни, обредни ястия и др., учениците имаха възможност да затвърдят своите знания за книжовен правоговор и правопис и да научат нови факти за българския език в неговото многообразие и единство.

20151209_120640 20151209_120645 20151210_111913

На 10 декември по повод Националната седмица на четенето експерти от дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН, Милена Иванова и Христина Маркова посетиха учениците от 6. г клас. Г-жа Иванова, гл. експерт по български език и литература прочете откъс от забавната детска книжка „Пътешествие в географията”. Децата бяха силно впечатлени, слушаха с притаен дъх. Но въодушевлението беше огромно, когато получиха подаръците от МОН. А те не бяха малко! Две чудесни книги, тениска, химикал и шапка. Учителката по български език и литература Миглена Вергилова даде възможност на няколко ученици, които изявиха силно желание, да прочетат откъси от подарените им книги. Серафима и Максим се справиха отлично със задачата.

В края на срещата всеки ученик получи грамота за активно участие в Националната седмица на четенето, подписана лично от г-жа Ваня Кастрева зам-министър на образованието и науката.

 20151210_111941