Моята бъдеща професия – урок на 2.б клас с класен ръководител г-жа Румяна Тунева

училище по роботика на гости на II-б клас-1 училище по роботика на гости на II-б клас-2 училище по роботика на гости на II-б клас-3 училище по роботика на гости на II-б клас-4 училище по роботика на гости на II-б клас-5 училище по роботика на гости на II-б клас-6