Резултати от олимпиада по английски език

8.клас
1. 1 Михаела Трайчева 54
2. 2 Любомир Живков 60.5
3. 3 Божидар Живков 51
4. 5 Кристиян Зашев 40
5. 6 Мариана Попова 36.5
Няма класирани за областен кръг

9.клас
1 Михаил Недков Михайлов 50
2 Димитър Митков Стефанов 82
3 Виктор Гео Атанасов 61
4 Георги Димитров Димитров 47
5 Антон Николов Калчев 33
6 Диляна Благоева Шишкова 36
7 Лора Тодорова Тодорова 38
8 Александър Данислав Иванов 45
9 Аделина Цветославова Андреева 24
10 Ивайла Пламенова Цветанова 12
11 Мартин Милев Брайков 75.5
12 Алекси Мочи 59
13 Кристиян Росенов Петров 26
14 Виктор Кирилов Младенов 75.5
15 Александра Костова Радева 51
16 Иван-Виторио Владиславов Рангелов 51

Класирани:
Мартин Милев Брайков 75,5
Виктор Кирилов Младенов 75,5
Димитър Митков Стефанов 82

11.клас
1. 9 Дамян Юри Славчев 75
2. 10 Ния Николаева Иванова 83
3. 11 Лада Димитрова Тренкова 75
И тримата ученици се класират за областен кръг

12.клас

1. 7 Невена Малинчева 57.5
2. 8 Милена Вълкова 56
Няма класирани за областен кръг