Математическо състезание „Европейско кенгуру“- покана

Съгласно Заповед № 09 – 1418/ 02.10.2015 г. на МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО националният кръг на международното математическото състезание „Европейско кенгуру” ще се проведе на 04.06.2016 г. а областният кръг ще се проведе на 19 март 2016 г. (събота) от 11 часа и е с продължителност 75 минути.

Участниците ще се състезават в седем възрастови групи: 0 група – 1. клас; І група – 2. клас; ІІ група – 3. и 4. клас; ІІІ група – 5. и 6. клас; ІV група – 7. и 8. клас; V група- 9. и 10. клас и VІ група – 11. и 12. клас.

Съгласно писмото на Съюза на математиците в България вноската за правоучастие е 7 лв.