Завоювахме 2.място на преглед на ученическите екипи по първа долекарска помощ

b4k 001 b4k1 001