График поправителна сесия 5.8.клас от 20 до 23.06.2016 година вкл.

Изпитите започват от 9.00ч.

Учениците трябва да бъдат не по-късно от 8,50ч в деня на изпита във фоайето на втори етаж за разпределяне по зали.

 

Предмет Дата, час, място Комисия Ученици
Български      език и литература 20.06.16г. 09:00ч.  Юлия Кирилова Терзийска – предс.Миглена Вергилова Кръстева – член   Андрей Насков Кисьов – 5.б

 

Маргарита Филипова Исаева – 5.б

Кристиян Малинов Колев – 6.а

Кристина Кирилова Лекова – 6.а

Александър Любомиров Яньов – 6.в

Математика ЗП   21.06.16г. 09:00ч.  Евгения Василева Терзийска – предс.-Малинка Огнянова Петрова – член  Андрей Насков Кисьов – 5.бКристиян Малинов Колев – 6.а

Весела Павлова Павлова – 6.а

Дениз Алекс Златев – 6.а

Янко Янков Серафимов – 6.в

Александър Любомиров Яньов – 6.в

Адиле Селиман Осман – 8.в

Фанка Михайлова Курдова – 8.в

Химия и опазване на околната среда ЗП 22.06.16г. 09:00ч..  Росица Велиборова Савова – предс.Йорданка МилчеваАнтонова – член  Зорница Красимирова Петрова – 7.бАдиле Селиман Осман – 8.в

Фанка Михайлова Курдова – 8.в

История и цивилизация ЗП 22.06.16г. 09:00ч.  Людмила Райчева Чавдарова – предс.Чавдар Венелинов Ветов – член Кристиян Малинов Колев – 6.а
География и икономика ЗП 23.06.16г. 09:00ч. Анета Трифонова Георгиева предс.Людмила Райчева Чавдарова – член Кристиян Малинов Колев – 6.аАдиле Селиман Осман – 8.в
Биология и ЗО ЗП  20.06.16г. 09:00ч.  Меглена Стефанова Нейкова – предс.-Йорданка Атанасова Янкова Адиле Селиман Осман – 8.в 

Фанка Михайлова Курдова – 8.в