Разпределение по стаи и учебни смени начален етап за учебната 2016/2017 година

ВАЖНО!!! Класовете и групите в червено са първа учебна смяна през първи учебен срок!!!

Първи клас учат в първа учебна смяна през цялата учебна година!

Разпределение на класните стаи  за