СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ

И НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

(справката е изготвена към 23.06.2016 г.)

КЛАС ВИД НА ПАРАЛЕЛКАТА БРОЙ УЧЕНИЦИ В КРАЯ НА  УЧ. 2015/2016 ГОД. СВОБОДНИ МЕСТА
1.А ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 22 2
1.Б МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ 23 1
1.В ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 25
1.Г ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 24
1.Д АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 24
1.Е АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 22 2
2.А ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 21 3
2.Б ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 26
2.В ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 22 2
2.Г АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 28
2.Д АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 20 4
2.Е І ГРУПА – ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ІІ ГРУПА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

20 4
3.А ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 24
3.Б ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 27
3.В ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 23 1
3.Г ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 23 1
3.Д АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 27
4.А ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 26
4.Б ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 28
4.В ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 26
4.Г І ГРУПА – ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ІІ ГРУПА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

22 2
4.Д АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 23 1
5.А І ЧУЖД ЕЗИК – ИТАЛИАНСКИ

ІІ ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ /РУСКИ

21 8
5.Б І ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ

ІІ ЧУЖД ЕЗИК – ИТАЛИАНСКИ

30
5.В І ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ

ІІ ЧУЖД ЕЗИК – РУСКИ

27 2
5.Г МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ 27
6.А І ГРУПА – ИИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ІІ ГРУПА – І ЧЕ – АЕ  И ІІ ЧЕ – Ит.Е

29
6.Б І ГРУПА – І ЧЕ – ИТ.Е  И ІІ ЧЕ – АЕ

ІІ ГРУПА – І ЧЕ – АЕ И ІІ ЧЕ – РУСКИ

27 2
6.В МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ 26 3
7.А І ГРУПА – ИИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ІІ ГРУПА – І ЧЕ – Ит.Е И ІІ ЧЕ – АЕ

28 1
7.Б І ЧЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ІІ ЧЕ – ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

26 3
7.В І ЧЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ІІ ЧЕ – РУСКИ ЕЗИК

21 8
7.Г МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ 28 1
9.А ПРОФИЛ”ЧУЖДОЕЗИКОВ” – Ит.Е 15 11
9.Б ПРОФИЛ „ТЕХНОЛОГИЧЕН  – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”  с  АЕ 20 6
10.А ПРОФИЛ „ЧУЖДОЕЗИКОВ –  Ит.Е 26
10.Б ПРОФИЛ „ЧУЖДОЕЗИКОВ – ИТ.Е 19 7
10.В ПРОФИЛ „ТЕХНОЛОГИЧЕН  – ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”  с  АЕ 23 3
11.А ПРОФИЛ „ЧУЖДОЕЗИКОВ –  Ит.Е 21 5
11.Б ПРОФИЛ „ЧУЖДОЕЗИКОВ – ИТ.Е 20 6
12.А ПРОФИЛ „ЧУЖДОЕЗИКОВ – ИТ.Е 27