СПЕШНО! Регистрация на ученици за олимпиади по английски език и физика

Във връзка с удължената ваканция и кратките срокове за организация на олимпиадата по английски език за ученици 8-12.клас, молим учениците, желаещи да се явят на олимпиадата, да се регистрират в долупосочения формуляр в срок до 12.01.2017 година. Олимпиадата ще се проведе на 15.01.2017 от 9.00ч при налични регистрации във формата.

Резултат с изображение за register button gif

Във връзка с удължената ваканция и кратките срокове за организация на олимпиадата по физика за ученици 7-12.клас, молим учениците, желаещи да се явят на олимпиадата, да се регистрират в долупосочения формуляр в срок до 12.01.2017 година. Олимпиадата ще се проведе на 14.01.2017г от 14.00ч при налични регистрации във формата.

Резултат с изображение за register button gif