График изпити 25% – гимназиален етап

Предмет Дата Комисия Квестори Ученици
1. Биология и здравно образование 22.06.2017г.

14:00 ч

417 к-т

Председател: Меглена Нейкова

Член:

Йорданка Антонова

 

Славка Стойчева

Галя Накова

9 „б“ клас

Аделина Василева Балиева

11 „а“ клас

Ан-Мари Константинова Тошева

Сантина Станиславова Пеева

11 „б“ клас

Мария Стефанова Трифонова

2. История и цивилизация 26.06.2017г.

14:00 ч

417 к-т

Председател:

Чавдар Ветов

Член:

Людмила Чавдарова

Галя Накова

Славка Стойчева

 

9 „б“ клас

Аделина Василева Балиева

Александър Бисеров Димитров

10 „а“ клас

Георги Даниелов Господинов