Училища – гнезда за приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г.

 

Училища – гнезда за приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничeния. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.
След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.
Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никави промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

2. Подаване на Заявление в училище-гнездо става като посетите което и да е гнездо на територията на град София (за ученици от страната подаването става само в 1 СУ „П. Славейков“). Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Няма райониране или други ограничения. Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да попълните там на място. Списък с паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.
При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система Вашето Заявление на хартиен ностиел ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единият. С това Заявлението Ви е прието.

Район Училище Адрес и телефон
Витоша 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ ж.к.Бъкстон ул.“ Ген.Суворов“ №36 02/8567179
Връбница 74 СУ „Гоце Делчев“ ж.к. „Надежда 5“, ул. „Бакърено шосе“ 1

02/934 66 17

Възраждане ПГ по ПСТТ ул.Марко Балабанов 2, 02/9891877
Изгрев 119 СУ „Акад. М.

Арнаудов“

кв. Изток, ул. Латинка

№11 02/8720005

Илинден ПГТЕ „Хенри Форд“ ул.“Хайдут Сидер“ №8 02/8 22 10 66
Искър 108 СУ „Н. Беловеждов“ ж-к “ Дружба “ I част 02/979-08-99
Красна поляна 17 СУ „Дамян Груев“ ж.к. Западен парк, ул.

„Суходолска-2“ №134 02/920-30-50

Искър ПГТ – гара Искър ул. Мюнхен №12 02/902/73-26-57
Красно село 132 СУ „Ваня Войнова“ бул. “ Цар Борис ІІІ “ № 128

02/55 21 64

Красно село ПГИЧЕ „Св. Методий“ ул. „Пчела“ 21

802/55 11 35

Кремиковци 85 СУ „Отец Паисий“ гр. София кв. Враждебна ул.59 №13

02/945-81-64

Лозенец ПГО „Княгиня Мария- Луиза“ бул. „Черни връх“ – 37 02/8622285
Лозенец 21 СУ „Христо Ботев“ ул. „Люботрън“ №12 02/862-60-88
Люлин 40 СУ „Луи Пастьор“ Иван Бойчев 17

02/826 58 08

Люлин 56 СУ „Проф. К. Иречек“ жк.Люлин 8, ул. Търново 37

02/826-11-77

Люлин 96 СУ „Л. Н. Толстой“ жк Люлин 4,

ул.Н.Беловеждов 1 02/8268339

Люлин 97 СУ „Братя Миладинови“ „Люлин“ – V м.р. 824 23 03
Люлин 137 СУ „Ангел Кънчев бул. „Европа“ 135

02/ 825-73-53