ВАЖНО!!! Извънредна втора /през август/ и редовна втора септемврийска поправителна сесия 5-11.клас