ВНИМАНИЕ!!! Срокът за подаване на документи от физически и юридически лица като оферта за провеждане на извънкласни дейности се удължава до 31.08.2017г.

ВНИМАНИЕ!!! Срокът за подаване на документи/оферти от физически и юридически лица  за провеждане на извънкласни дейности се удължава до 31.08.2017г.