Списък на учениците приети след четвърто класиране в VIII клас за учебната 2017/2018 г.

Списък на учениците приети след четвърто класиране в VIII клас за учебната 2017/2018 г.

Профил „Чужди езици“ – италиански език – 8.а клас

Натали Христова Иванова
Изабела Николаева Маноилова

Профил Профил „Чужди езици“ – английски език – 8.б клас

Калоян Луис Балтазар Диого

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 8.в клас

Веселин Веселинов Станоев