Oнлайн справка квалификации за учебната 2016/2017 година

Уважаеми колеги, попълвайте този формуляр за всеки придобит квалификационен кредит отделно.

https://goo.gl/forms/g5sSJ6ozfknhJ0TP2 – онлайн справка квалификации за учебната 2016/2017 година и брой квалификационни кредити

Резултат с изображение за google forms png