Безплатен скринингов очен преглед на децата от начален етап в 105.СУ

очен

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ! Лайънс Клуб София Св. Иван Рилски със съдействието на МБАЛ“Св. София“ЕООД провеждат безплатен скринингов очен преглед на децата от начален етап в 105.СУ.
Скрининговият преглед се извършва с апарат Plusoptix S12C, който представлява камера, подобна на играчка и за 1 секунда от разстояние 1 м. апарата сканира очите на детето и извежда резултати за евентуални офталмологични проблеми. Методът е неинвазивен, не травмира емоционално децата и напомня игра.
Тестът се извършва от обучени за работа с апарата специалисти и не заменя класическият преглед! Той има за цел да открие бързо и безболезнено скрити очни заболявания, за да могат да бъдат лекувани децата навреме.
Всички родители ще получат разпечатка с резултатите от проведеният преглед!
Родителите, които желаят тяхното дете да бъде включено в безплатния скрининг, трябва да заявят писмено това при класен ръководител в срок до 26.10.2017г.

СПИСЪК ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ РОДИТЕЛИ – ползва се само от класните ръководители